Agenda

Zaterdag 17 maart 2018: Jaarvergadering AWN-afdeling 5 Amsterdam en Omstreken.
Op deze dag worden ook twee interessante lezingen gehouden:
Ben Naardin: Onderzoek naar de versierde keramische schijven en conische objecten uit de Late Bronstijd in West-Friesland.
Paul Hoogers: Conflict archeologie in Nederland, met name die in het gebied De Ronde Venen.

Agenda…