Blixembosch en Beerse: twee bijzondere vindplaatsen uit de tijd van Karel de Grote in de Kempen

Spreker: Nico Arts
Locatie: Erfgoedhuis, Gasfabriek 2, Eindhoven

Dank zij de vele archeologische ontdekkingen van de afgelopen decennia weten we dat de Kempen ook al in de tijd van Karel de Grote was bewoond. Deze tijd wordt de Karolingische tijd genoemd, dat is de periode tussen 750 en 900 van onze jaartelling.
Er zijn vooral in de Nederlandse Kempen tientallen vindplaatsen van bekend, ook in de Belgische Kempen zijn er enkele gevonden. Wegens hun bijzondere karakter vallen twee vindplaatsen op. Dat zijn Blixembosch (in het noorden van Eindhoven) en Beerse (bij Turnhout).
Vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland hebben een prominente rol gehad in de opgraving van Blixembosch en in de verwerking van de vele vondsten van Beerse.
Blixembosch werd bewoond door een elite, daarop wijzen zowel de uitzonderlijke plattegrond van de nederzetting als enkele exclusieve vondsten (waaronder een gouden munthanger).
Een vindplaats van een heel ander karakter is Beerse, waar een oven is opgegraven van aardewerk dat uiterlijk identiek is als die van de bekendste Karolingische pottenbakkerijen van Badorf in de oostelijke Eifel.
De vraag is hoe het mogelijk was dat twee hemelsbreed ruim 150 km van elkaar liggende pottenbakkerijen met dezelfde technologie dezelfde potten konden bakken.
Tijdens de lezing zal een beeld worden geschetst over de Karolingische tijd en zal ingegaan worden op de betekenis van Blixembosch en Beerze.