Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en wordt gevormd door:

• Voorzitter Tonnie van de Rijdt
• Vice-voorzitter Ellen van der Steen
• Penningmeester Auke Langhout
• Secretaris Winnie van Vegchel
• Bestuursleden: Peter Seinen, Herbert Vorwerk, Ine Pulles, Ruud Hemelaar

•Adviseur Nico Arts, stadsarcheoloog Eindhoven.

• Veldwerkcoördinatoren Theo van der Vleuten, Willem van den Bosch en Ruud Hemelaar