Onderzoek en opgravingen
Op de site van de AWN staat uitgebreide informatie wat deze onderzoeken kunnen inhouden. Voorbeelden van onderzoeken zijn boor- en sleuvenonderzoeken.

Opgravingen
Het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor het beheer van het archeologisch erfgoed van Eindhoven en Helmond. Zij voert in deze twee gemeenten een deel van de opgravingen uit. De meeste opgravingen worden door archeologische bedrijven uitgevoerd. 

Meedoen aan opgravingen
De meeste AWN-ers willen graag zelf meewerken bij opgravingen. Juist daarom worden zij lid. Als vereniging proberen we die mogelijkheid ook zo veel als het kan te bieden. Vrijwilligers kunnen, op werkdagen, terecht op opgravingen van het gemeentelijk erfgoedteam. Helaas zijn dat soort opgravingen schaars. Verschillende archeologische bedrijven schakelen ook graag vrijwilligers in.
Bij meewerken met bedrijven is een zekere basiskennis verreist. De AWN biedt daarvoor cursussen aan. Bij opgravingen van de gemeente is iedereen welkom, instructies worden ter plaatse gegeven, maar ook dan is het een pre als je vooraf een veldwerkcursus hebt gevolgd. Als AVKP doen we incidenteel ook zelf een opgraving. Als amateurvereniging krijgen we alleen bij specifieke situaties daar toestemming voor , bijvoorbeeld voor een terrein met alleen beperkte, lokale archeologische waarde of voor een noodopgraving. We proberen die situatie zo goed mogelijk te benutten. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld in Schijndel de restanten van een oude bierbrouwerij blootgelegd. Onlangs is door ons een opgraving uitgevoerd op Geeneind (Stiphout).
In verschillende gemeenten zijn lokale archeologische werkgroepen actief. Zij doen soms eigen opgravingen of werken mee aan andere opgravingen. Voorbeelden van opgravingen zijn te vinden op de website. De planning van opgravingen wordt in AVPK-actueel vermeld. Oproepen voor vrijwilligers bij een opgraving worden via AVKP actueel en via het beschikbare e-mailbestand verspreid. Er worden zo nodig ook tussentijds oproepen verzonden via Nieuwsflits. Daarbij wordt vermeld hoe men zich kan aanmelden of meer informatie kan vragen bij de veldwerkcoördinatoren. Veel van de in Eindhoven en Helmond opgegraven vondsten vind je in de vitrines aan de Deken van Somerenstraat.

Vrijwilligersovereenkomst met de Gemeente Eindhoven en met commerciële archeologische bedrijven
Een vrijwilliger die regelmatig meedoet aan opgravingen van het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven of Helmond, sluit een overeenkomst met het erfgoedteam. Het erfgoedteam heeft daarvoor een standaard overeenkomst opgesteld. De overeenkomst regelt verder onder meer: toelating, instructies, eigendom van informatie en vondsten, einde werkzaamheden, ongevallenverzekering en arbeidsverhoudingen. Meer informatie over de vrijwilligersovereenkomst kun je krijgen bij Nico Arts en/of de veldwerkcoordinatoren. (te bereiken via het emailadres awnafdeling23@gmail.com )
De modelovereenkomsten met bedrijven zijn te vinden op de landelijke AWN-site. De AWN heeft met een aantal bedrijven samenwerkingsovereenkomsten, Ook die zijn te vinden op de landelijke site.