Werkavonden

Elke woensdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur in de werkruimte van Helinium in boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258 in Vlaardingen.

Helinium zaterdagen en zondagen

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. Het kan gaan om veldonderzoek, bezoek aan een museum en dergelijke.

 

Datum               In principe iedere eerste zaterdag of zondag van de maand

Tijd                    Van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Plaats                 Boerderij Hoogstad (tenzij ander aangegeven)

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Informatie         010-473 91 44 of 06-108 33 127 (Guus van de Poel)

 

Zondag 7 januari 2018                                       Zondag 1 juli 2018

Zaterdag 3 februari 2018                                   Zondag 5 augustus 2018

Zondag 4 maart 2018                                         Zondag 2 september 2018

Zondag 1 april 2018                                           Zondag 7 oktober 2018

Zondag 6 mei 2018                                            Zondag 4 november 2018

Zondag 3 juni 2018                                            Zondag 2 december 2018

 

Excursie

Met Helinium op reis door de tijd naar Amsterdam.

Met de trein bezoeken we op zondag 14 januari het Allard Pierson Museum in Amsterdam om daar de tentoonstelling ‘Crossroads. Reizen door de middeleeuwen’ te zien.

De tentoonstelling brengt een keur aan unieke objecten uit heel Europa bijeen, uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middeleeuwen’. Crossroads stelt dat cliché bij, door een fascinerend beeld te geven van migratie, contact en kruisbestuiving van Europa in wording.

Europa kende in de vroege middeleeuwen (300 – 1000 AD) een grote culturele diversiteit en veel verschillende volkeren die in beweging waren. De tentoonstelling laat de bezoekers zien en ervaren dat hierdoor in vroegmiddeleeuws Europa veel onderlinge contacten ontstonden.

De tentoonstelling Crossroads komt voort uit het Europese project CEMEC. Crossroads is aansluitend nog te zien in respectievelijk het Byzantijns en Christelijk Museum in Athene en het LVR-LandesMuseum in Bonn. Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

 

Datum               Zondag 14 januari 2018

Vertrektijd        rond 09.00 uur met de trein (exacte vertrektijden volgen nog)

Opgave/info      010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

 

Workshop in het kader van ZHAAP Geoarcheolabs en Veldwerk/excursie lab programma
Onder leiding van Sjoerd Kluiving.

Hoe verhoud je je als mens tot de historie van je omgeving en hoe breng je dat in verband met archeologische vondsten in het landschap? Door meer kennis van de eigen omgeving en de bewoningsgeschiedenis zal het gevoel van plaats herkenning en trots toenemen.

Met het project ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek) wordt de archeologie en aardkunde in de omgeving van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht onderzocht als een afspiegeling op dit gebied van de provincie Zuid-Holland.

In januari en februari worden er in de regio’s Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam 3 workshops ‘geo-archeo labs’  georganiseerd, waarin we gaan kennismaken met de onder- en bovengrond van Zuid-Holland. We gaan deze onderzoeken en interpreteren met als resultaat een top10 verkiezing van archeologische-geologische hotspots van Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam en omgeving. Heeft u interesse om deel te nemen? Geef u dan op voor een van de cursussen.

Datum             Zaterdag 27 januari 2018

Tijd                 10.00 uur

Plaats              Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Programma

10.00 uur    Welkom, introductie ZHAAP, opzet top 10 verkiezing

10.15 uur    Landschap van de omgeving (Sjoerd Kluiving)

11.00 uur    Archeologie van de omgeving (gemeente archeoloog)

11.45 uur    Korte brainstorm top 10 locaties in de omgeving

12.00 uur    Lunch aangeboden door ZHAAP

13.00 uur    (in groepjes) onderzoek naar kaartmateriaal (digitaal) en bronnen

13.45 uur    Feedback 1e ronde plenair

14.15 uur    Ppresentatie Aardkundige kaart GEO-LOGICAL Zuid-Holland op het gebied en

archeologische vondsten AWN

15.15 uur    Discussie top -10 locaties (in groepjes)

15.45 uur    Vaststellen top 10 mooiste plekken van de omgeving

16.00 uur    Afsluiting

Aanmelden

Via:

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/groen-erfgoed-academie/2018/januari/geo-archeo-lab-vlaardingen/

Lezing Educatief Archeologisch Erf (EAE)

In de maanden januari tot en met mei organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s.

Op zaterdag 27 januari verhalen Leo Wolterbeek en Jeroen ter Brugge over kano’s in de late prehistorie in het algemeen en over de reconstructie van de IJzertijdkano van de Vergulde Hand in het bijzonder.

Vergeet je Museumjaarkaart niet. Elke bezoeker telt!

Datum             Zaterdag 27 januari 2018

Tijd                 15.00 uur

Plaats              Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zaterdag

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen.

Vandaag en op zondag 4 maart en zondag 1 april gaan we Vlaardingen-cultuur potten, bakplaten, lepels, spinsteentjes, weefgewichten en netverzwaarders vormen van klei, zodat we die in het weekeind van vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni – zondag 1 juli 2018 kunnen gaan bakken in een veldoven.

We beginnen op zaterdag 3 februari in het atelier van Addy in Den Haag!

Datum             Zaterdag 3 februari 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Atelier van Addy Meewisse

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree) en 015-3108401 (Addy Meewisse)

Excursie

Met Helinium op zondag 11 februari op reis door de tijd naar het ‘Huis van Hilde’ in Castricum (Westerplein 6, 1901 NA).

Voor wie hem nog niet heeft gezien: daar is naast de reguliere tentoonstelling tot en met 11 februari 2018 de tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’ te zien.

Aansluitend bezoeken we het museum ‘In ’t Houten Huis’ in De Rijp (Tuingracht 13, 1483 AP) waarin de rijke historie van het Schermereiland en zijn zeevarende bewoners wordt belicht. Onze bijzondere aandacht gaat daar uit naar de tentoonstelling ‘MAJOLICA 2, Noord-Nederlandse majolica uit de gouden eeuw’.

Als je mee gaat, meld je dan even aan voor zondag 4 februari 2018 bij – uitsluitend – Jurrien Moree (010 – 460 47 37). Dan kunnen we voor voldoende (auto)vervoer zorgen.

Datum                 Zondag 11 februari 2018

VertrekTijd          09.30 uur

VertrekPlaats       Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Aanmelden          Voor 4 februari 2018 bij Jurrien Moree

Informatie           010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

 

Lezing Educatief Archeologisch Erf (EAE)

In de maanden januari tot en met mei organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s.

Op zaterdag 24 februari doet prof. dr. Annlou van Gijn verslag van de bouw van het huis van de Vlaardingen-cultuur op het EAErf in de Broekpolder. Tevens vindt de première plaats van de documentaire over de reconstructie, gemaakt door Nigel Langdon. De maker licht de documentaire toe.

Vergeet je Museumjaarkaart niet. Elke bezoeker telt!

Datum             Zaterdag 24 februari 2018

Tijd                 15.00 uur

Plaats              Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zondag

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen.

Vandaag gaan we verder met het vormen van Vlaardingen-cultuur potten, bakplaten, lepels, spinsteentjes, weefgewichten en netverzwaarders, zodat we die in het weekeind van vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni – zondag 1 juli 2018 kunnen gaan bakken in een veldoven.

Datum             Zondag 4 maart 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree) en 015-3108401 (Addy Meewisse)

Algemene Ledenvergadering Helinium

Aanvang 19.30 uur, met aansluitend

Lezing

Over Los Millares en nog veel meer door alle excursiegangers van de buitenlandexcursie 2017 naar Zuid-Spanje.

Datum             Woensdag 14 maart 2018

Tijd ALV:      19.30 uur

Tijd lezing:     20.30 uur

Plaats              Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Informatie       010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

Veldwerk in het kader van ZHAAP Geoarcheolabs en Veldwerk/excursie lab programma

Door Sjoerd Kluiving.

Zie zaterdag 27 januari 2018

Datum Zaterdag 17 maart 2018

Tijd                 10.00 uur

Plaats              Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Lezing Educatief Archeologisch Erf (EAE)

In de maanden januari tot en met mei organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s.

Op zaterdag 24 maart presenteert het ontwerpteam Bureau Stroming/RAAP het Definitief Ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf.

Vergeet je Museumjaarkaart niet. Elke bezoeker telt!

Datum             Zaterdag 24 maart 2018

Tijd                 15.00 uur

Plaats              Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zondag

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen.

Vandaag gaan we verder met het vormen van Vlaardingen-cultuur potten, bakplaten, lepels, spinsteentjes, weefgewichten en netverzwaarders, zodat we die in het weekeind van vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni – zondag 1 juli 2018 kunnen gaan bakken in een veldoven.

Datum             Zondag 1 april 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree) en 015-3108401 (Addy Meewisse)

Algemene Leden Vergadering AWN landelijk

Alle AWN-leden worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Dit jaar zal deze plaatsvinden op 7 april in Vlaardingen in Kade 40 aan de Westhavenkade 40. In de ochtend wordt vergaderd en na de lunch wordt er een gevarieerd middagprogramma aangeboden. Een uitgebreide aankondiging is tegen die tijd ook te vinden in het AWN Magazine van Archeologie in Nederland.

Datum                 Zaterdag 7 april 2017

Tijd                      Nog te bepalen

Locatie                Kade 40

Plaats                   Vlaardingen

Informatie           Hilde van Wensveen (06-3109 8315)

Lezing Educatief Archeologisch Erf (EAE)

In de maanden januari tot en met mei organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s.

Op zaterdag 21 april komt de regionale archeologie rond 850-1050 AD aan bod. De focus ligt op een in het EAE te bouwen  boerderij uit Spijkenisse uit de 10e eeuw en op het  Rotta-huis uit Rotterdam uit de periode van de slag bij Vlaardingen. De lezing wordt gehouden door Jurrien Moree.

Vergeet je Museumjaarkaart niet. Elke bezoeker telt!

Datum             Zaterdag 21 april 2018

Tijd                 15.00 uur

Plaats              Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zondag

Elke eerste zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De mei activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum             Zondag 6 mei 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

 Video-avond

Uit het Helinium-archief zullen door Jurrien Moree dvd/video-films worden vertoond.

Datum             Woensdag 16 mei 2018

Tijd                 20.00 uur

Plaats              Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zondag

Elke eerste zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De juni activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum             Zondag 3 juni 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Re-enactment

In het jaar 1018 stuurt de Duitse keizer een grote vloot met soldaten naar het uiterste westen van zijn rijk. Bij de nederzetting Flardinga komt het tot een veldslag met graaf Dirk III en zijn mannen, die zij aan zij vechten met Vlaardingse boeren. Het leger van Dirk III komt als winnaar uit de strijd. De Slag bij Vlaardingen luidt een bloeiperiode in van het graafschap dat rond 1100 Holland gaat heten.

In het jaar 2018 stapt Vlaardingen 1000 jaar terug in de tijd. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: een middeleeuws kampement, een historisch stadsspektakel en nog veel meer. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni wordt  de slag nagespeeld in de Broekpolder.

Datum             Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018

Tijd                 https://www.vlaardingen1018.nl/Agenda/Veldslag_middeleeuws_kampement

Plaats              Broekpolder

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium-60-jaar-en-midzomer-feest (barbecue)

Een traditie geworden! Meld u zich even aan bij Hilde van Wensveen voor zaterdag 16 juni 2018 (010-471 2571 of 06-3109 8315 of hilde@vanwensveen.nl).

Datum             Zaterdag 23 juni 2018

Tijd                 18.00 uur

Plaats              Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Informatie       Hilde van Wensveen (010-471 25 71 of 06-3109 8315)

Potten bakken

In het weekeind van vrijdag 8 juni – zaterdag 10 juni – zondag 1 juli 2018 gaan we de in de afgelopen maanden gevormde aardewerk potten, bakplaten, lepels, spinsteentjes, weefgewichten en netverzwaarders bakken in een veldoven. De veldoven bouwen we bij het Vlaardingen-cultuur huis op het Educatief Archeologische Erf.

Als het dit weekeind slecht weer is verplaatsen we de activiteit naar ene ander weekeind. Een oud boerengezegde luidt: Schaatsenrijden en hooibouwen moet je doen als het kan en dat is ook met een veldoven zo. We kunnen het zelfs een week te voren regelen.

Datum             vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni – zondag 1 juli 2018

Tijd                 Vanaf vrijdagavond 29 juni om 18.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Klokbekerpad

3138 Vlaardingen

Informatie       Addy Meewisse ( 015-3108401) en Hilde van Wensveen (010-471 25 71 of

06-3109 8315)

 Helinium zondag

Elke eerste zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De juli activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum             Zondag 1 juli 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Helinium zondag

Elke eerste zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De augustus activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum             Zondag 5 augustus 2018

Tijd                 Vanaf 10.00 uur

Plaats              Educatief Archeologisch Erf

Informatie       010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Excursie

Met Helinium op reis door de tijd naar Borculo.

Na de mooie landschappen in Zuid-Holland, Limburg, Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Flevopolder, Groningen en Gelderland is vandaag opnieuw de provincie Gelderland aan de beurt om op de fiets te verkennen. Met de tweewieler we door het oude stroomlandschap van de Berkel in het oosten van de provincie. We volgen TRAP route 39, dus naast de archeologie komt ook de historie volop aan bod. Als er tijd over is, brengen we nog een bezoek aan het vestingplaatsje Groenlo.

Als je mee gaat, meld je dan even aan voor zaterdag 18 augustus 2018 bij – uitsluitend – Jurrien Moree (010 – 460 47 37). Dan kunnen we voor voldoende (auto+fiets)vervoer zorgen.

Datum                 zaterdag 25 augustus 2018

VertrekTijd          8.00 uur

VertrekPlaats       Boerderij Hoogstad

Westlandseweg 258

3131 HX Vlaardingen

Aanmelden          Voor 27 augustus 2017 bij Jurrien Moree

Informatie           010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)