Werkavonden

Elke woensdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur in de werkruimte van Helinium in boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258 in Vlaardingen.

Helinium zaterdagen

Elke eerste zaterdag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. Het kan gaan om veldonderzoek, bezoek aan een museum en dergelijke.

Datum: In principe iedere eerste zaterdag van de maand
Tijd: Van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur
Westlandseweg 258
3131 HX Vlaardingen

Informatie: 010-473 91 44/06-108 33 127 (Guus van de Poel)
Zaterdag 4 november 2017
Zaterdag 2 december 2017

Oktober 2017  Excursie Spanje

Met Helinium op reis door de tijd naar Spanje.

Gedurende een dag of tien maken we kennis met de fraaie landschappen en de boeiende archeologie van Andalusië in het zuiden van Spanje. Na in 2016 uitgebreid kennis te hebben gemaakt met de grotten archeologie van het Paleolithicum in de Dordogne in het zuidwesten van Frankrijk reizen we in 2017 weer meer naar het heden.

Onze bijzondere aandacht zal uitgaan de Moorse steden en paleizen uit de Middeleeuwen. In Andalusië zijn echter ook dolmens uit het Neolithicum, nederzettingen en fortificaties uit de Bronstijd te zien. Daarnaast zijn op veel plekken volop resten uit de Romeinse tijd aanwezig. Ook kunnen we mooie wandelingen maken. Het is allemaal te bewonderen in Zuid-Spanje! Gedurende onze excursie zullen we proberen om onze activiteiten vanuit een beperkt aantal onderkomens te organiseren. Aan deze excursie kunnen uitsluitend AWN-leden deelnemen. Het maximum aantal deelnemer is 12; Heliniumers hebben voorrang bij aanmelding. Men dient zich tijdig op te geven in verband met het regelen van vluchten en onderkomens en dergelijke.

Datum: Zo’n tien dagen in de periode donderdag 19 tot dinsdag 31 oktober 2017
Plaats: Andalusië in Spanje
Aanmelden: Voor woensdag 16 augustus 2017
Informatie: 010-460 47 37 (Jurrien Moree)
Een inschatting van de kosten kan bij hem worden verkregen.

Zaterdag 4 november Helinium zaterdag

Elke eerste zaterdag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De november activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum: Zaterdag 4 november 2017
Tijd: Vanaf 10.00 uur
Plaats: Nader te bepalen
Informatie: 010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Zaterdag 11 en zondag 12 november 2017  Oud eten in het kader van het Boerenbruiloftproject

Met Helinium op culinaire en muzikale reis in de 16e eeuw.
Iedere Boernbruiloftdeelnemer of belangstellende kan deelnemen aan dit eet- en muziekfestijn. Iedereen komt aan haar of zijn trekken: de liefhebber van panckoecken, calijsken en ghecloven nonnen, de vegetariër en de gewone smulpaap. Op zaterdag 11 november starten we om 11.00 uur met de voorbereidingen; op zondag 12 november om 11.00 uur gaan we daarmee verder totdat om 14.00 uur de maaltijd wordt geserveerd en …… opgegeten! De sfeer wordt verhoogd door oude muzieknoten. Voor zondag gelden (voor wie dat wil) de gangbare 16e-eeuwse kledingvoorschriften.
De kosten zullen ongeveer 15 euro bedragen.
Ieder Helinium-lid kan zich voor dit eetfestijn opgeven voor zaterdag 4 november 2017. Dit kan uitsluitend rechtstreeks bij Jurrien Moree (tel. 010-4604737/e-mail jurrienmoree@xs4all.nl).

Datum: Zaterdag 11 en zondag 12 november 2017
Tijd: 11.00 – ??.00 uur
Plaats: Boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen
Informatie: 010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

Woensdag 15 november  Lezing

Door Sjoerd Kluiving van GEO-LOGICAL.

ZHAAP Geoarcheolabs en Veldwerk/excursie lab programma

Archeologie en landschap zijn twee verschillende werelden waar vrijwilligers in hun verscheidenheid aan werken. De Groene Motor neemt enthousiast deel aan het project ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek) van GEO-LOGICAL. Dit project heeft als doel onderzoeken en begrijpen van de verbinding tussen natuurlijke landschapsvormen en archeologische vindplaatsen. En daarbij is de hulp van landschapsvrijwilligers meer dan gewenst!

In januari, februari en maart 2018 worden er in de regio’s Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam cursussen georganiseerd, binnen en buiten, waarin wordt kennisgemaakt met de onder- en bovengrond van Zuid-Holland. Deze worden onderzocht en geïnterpreteerd met als resultaat een top10 verkiezing van archeologische-geologische hotspots van Zuid-Holland.

In Vlaardingen zal de cursus waarschijnlijk op zaterdag 27 januari en zaterdag 17 maart 2018 worden aangeboden.

Sjoerd Kluiving is aardwetenschapper en interdisciplinaire spin die werkt op het snijvlak van natuur en cultuur. Daarnaast is Kluiving Universitair Docent Science Archaeology en Landschapsarcheologie bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

GEO-LOGICAL doet archeologisch bureauonderzoek, coördinatie van archeologisch en landschappelijk onderzoek, directievoering vervolgonderzoek, geologische karteringen en aardkundige waarderingen. GEO-LOGICAL wordt geleid door Sjoerd Kluiving.

De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers in het groen in Zuid-Holland. De Groene Motor is een programma van verschillende netwerkpartners zoals het IVN, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Dunea, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), het Zuid-Hollands Landschap, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en vrijwilligersgroepen.

Datum:            Woensdag 15 november 2017
Tijd:                20.00 uur
Plaats:             Boerderij Hoogstad
Westlandseweg 258
3131 HX Vlaardingen

Informatie:      010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)

Donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017  Reuvensdagen

Eén van de hoogtepunten van het archeologische jaar zijn de Reuvensdagen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.
Als enige algemeen wetenschappelijk archeologische congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen en vrijwilligers uit alle geledingen en specialismen samen.
Het congres van 2017 wordt op donderdag 16 en vrijdag 17 november gehouden; de gastgemeente voor de 45e editie is Leiden. De Reuvensdagen vinden plaats in het ‘Holiday Inn Leiden’.

Datum: Donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017
Locatie: Holiday Inn Leiden
Informatie en aanmelding: www.reuvensdagen.nl

Zaterdag 2 december  Helinium zaterdag

Elke eerste zaterdag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. De december activiteit moet nog worden vastgesteld.

Datum: Zaterdag 2 december 2017
Tijd: Vanaf 10.00 uur
Plaats: Nader te bepalen
Informatie: 010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

Woensdag 6 december  Video-avond

Uit het Helinium-archief zullen door Jurrien Moree dvd/video-films worden vertoond.

Datum: Woensdag 6 december 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen
Informatie: 010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

Woensdag 20 december  Helinium Kerstdiner

Wie mee wil doen met het Kerstdiner draagt er zelf een (eet- of drinkbaar) steentje aan bij! Neem vooraf even contact op met Hilde om je aan te melden (graag tijdig) en om te overleggen welk deel van het diner je voor je rekening wilt nemen.

Datum: Woensdag 20 december 2017
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen
Informatie: 06-3109 8315 / hilde@vanwensveen.nl (Hilde van Wensveen)

Woensdag 3 januari Nieuwjaarsborrel 2018 Helinium

Datum: Woensdag 3 januari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Boerderij Hoogstad, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen
Informatie: 06-3109 8315 (Hilde van Wensveen)

Woensdag 14 februari Algemene Ledenvergadering Helinium met aansluitend Lezing

Over Los Millares en nog veel meer door alle excursiegangers van de buitenlandexcursie 2017 naar Zuid-Spanje.

Datum: Woensdag 14 februari 2018
Tijd ALV:  19.30 uur
Tijd lezing: 20.30 uur
Plaats: Boerderij Hoogstad Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen
Informatie: 010 – 460 4737 (Jurrien Moree)

Zaterdag 7 april 2018  Algemene Leden Vergadering AWN landelijk

Alle AWN-leden worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Dit jaar zal deze plaatsvinden op 7 april in Vlaardingen, de exacte locatie moet nog worden vastgesteld. In de ochtend wordt vergaderd en na de lunch wordt er een gevarieerd middagprogramma aangeboden. Een uitgebreide aankondiging is tegen die tijd ook te vinden in het AWN Magazine van Archeologie in Nederland.

Datum: Zaterdag 7 april 2018
Tijd: Nog te bepalen
Locatie Nog te bepalen
Plaats: Vlaardingen
Informatie: 06-3109 8315 (Hilde van Wensveen)