Excursie Spanje

Excursie
Met Helinium op reis door de tijd naar Spanje: meld je tijdig aan!

Gedurende een dag of tien maken we kennis met de fraaie landschappen en de boeiende archeologie van Andalusië in het zuiden van Spanje. Na in 2016 uitgebreid kennis te hebben gemaakt met de grotten archeologie van het Paleolithicum in de Dordogne in het zuidwesten van Frankrijk reizen we in 2017 weer meer naar het heden.

Onze bijzondere aandacht zal uitgaan de Moorse steden en paleizen uit de Middeleeuwen. In Andalusië zijn echter ook  dolmens uit het Neolithicum, nederzettingen en fortificaties uit de Bronstijd te zien. Daarnaast zijn op veel plekken volop resten uit de Romeinse tijd aanwezig. Ook kunnen we mooie wandelingen maken. Het is allemaal te bewonderen in Zuid-Spanje!

Gedurende onze excursie zullen we proberen om onze activiteiten vanuit een beperkt aantal onderkomens te organiseren. Aan deze excursie kunnen uitsluitend AWN-leden deelnemen. Het maximum aantal deelnemer is 12; Heliniumers hebben voorrang bij aanmelding. Men dient zich tijdig op te geven in verband met het regelen van vluchten en onderkomens en dergelijke.

Datum:            Zo’n tien dagen in de periode donderdag 19 tot dinsdag 30 oktober 2017
Plaats:             Andalusië in Spanje
Aanmelden:    Voor woensdag 16 augustus 2017
Informatie:      010-460 47 37 (Jurrien Moree)
Een inschatting van de kosten kan bij hem worden verkregen.

Post a comment