najaar 2018: excursie Noord-Duitsland

Met Helinium op reis door de tijd naar Noord-Duitsland

Gedurende een dag of tien maken we kennis met de fraaie landschappen en de boeiende archeologie van Noord-Duitsland. Na in 2017 uitgebreid kennis te hebben gemaakt met Moorse steden en paleizen uit de Middeleeuwen, de dolmens uit het Neolithicum, nederzettingen en fortificaties uit de Bronstijd en Romeinse tijd in Andalusië blijven we dit jaar iets dichter bij huis.  Maar we zoeken wel weer het verre verleden op.

Onze bijzondere aandacht zal uitgaan naar de Hanzesteden, megalithische graven en historische vakantiecentra aan de Oostzee kust. Daarnaast zijn er ook de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Haitabu, veenlijken en Slavische nederzettingen en verdronken landschap met terpen die nu als eilandjes in zee liggen. Ook kunnen we mooie wandelingen maken. Het is allemaal te bewonderen in het noorden van Duitsland!

Gedurende onze excursie zullen we proberen om onze activiteiten vanuit een beperkt aantal onderkomens te organiseren. Aan deze excursie kunnen uitsluitend AWN-leden deelnemen. Het maximum aantal deelnemer is 12; Heliniumers hebben voorrang bij aanmelding. Men dient zich tijdig op te geven in verband met het regelen van vervoer en onderkomens en dergelijke.

Het uitje is geheel verzorgd; de enige tegenprestatie van iedere deelnemer is het maken van een verslag van een van de excursiedagen.

Datum Een lange week eind september, te denken valt aan de periode

zaterdag 22 september tot en met zondag 30 september 2018

Plaats Noord-Duitsland en Noordwest-Polen

Aanmelden: Voor zondag 1 juli  2018

Informatie 010-460 47 37 (Jurrien Moree)

Een inschatting van de kosten kan bij hem worden verkregen.

Post a comment