27 januari Workshop geo-archeo lab in Vlaardingen

Hoe verhoud je je als mens tot de historie van je omgeving en hoe breng je dat in verband met archeologische vondsten in het landschap? Door meer kennis van de eigen omgeving en de bewoningsgeschiedenis zal het gevoel van plaats herkenning en trots toenemen.
Met het project ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek) wordt de archeologie en aardkunde in de omgeving van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht onderzocht als een afspiegeling op dit gebied van de provincie Zuid-Holland.

Cursussen
In januari en februari worden er in de regio’s Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam 3 workshops ‘geo-archeo labs’  georganiseerd, waarin we gaan kennismaken met de onder- en bovengrond van Zuid-Holland. We gaan deze onderzoeken en interpreteren met als resultaat een top10 verkiezing van archeologische-geologische hotspots van Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam en omgeving. Heeft u interesse om deel te nemen? Geef u dan op voor een van de cursussen.
Het programma voor de geo-archeo labs heeft per cursus dezelfde opzet:

 • 00 Welkom, introductie ZHAAP, opzet top 10 verkiezing
 • 15 uur Landschap van de omgeving (Sjoerd Kluiving)
 • 00 uur Archeologie van de omgeving (Tim de Ridder)
 • 45 uur: Korte brainstorm top 10 locaties in de omgeving
 • 00 uur Lunch aangeboden door ZHAAP
 • 00 uur (in groepjes) onderzoek naar kaartmateriaal (digitaal) en bronnen
 • 45 uur feedback 1e ronde plenair
 • 15 uur presentatie Aardkundige kaart GEO-LOGICAL Zuid-Holland op het gebied en archeologische vondsten AWN
 • 15 uur Discussie top -10 locaties (in groepjes)
 • 45 uur Vaststellen top 10 mooiste plekken van de omgeving
 • 00 uur afsluiting


De cursussen worden gegeven door Dr. Sjoerd Kluiving en de gemeente archeologen van Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam: Jacqueline Hoevenberg, Tim de Ridder en Antoine Roeloffs. Sjoerd Kluiving is geoloog en fysisch geograaf en leidt GEO-LOGICAL Aardwetenschappelijk Onderzoek & Advies. Hij is daarnaast part time docent Fysische Geografie aan de VU Amsterdam.

Praktische zaken
De cursussen vinden plaats op zaterdagen op drie verschillende locaties. De cursus in de regio Vlaardingen vindt plaats op 27 januari op de volgende locatie:

AWN Helinium, (Boerderij Moerman)
Westlandseweg bij 258
3131 HX Vlaardingen

Deelname aan deze cursussen is gratis voor alle deelnemers. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Voor deelname zijn de spelregels en de algemene voorwaarden van het Erfgoedhuis Zuid-Holland van kracht.

 

Meer informatie
De Groene Motor en het Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn partners van het project ZHAAP. De cursussen zijn onderdeel van zowel het cursusprogramma van De Groene Motor als het cursustraject Kennis is Kracht (van het Erfgoedhuis Zuid-Holland). Provincie Zuid-Holland, Fonds Schiedam en Vlaardingen e.o. en Fonds 1818 financieren het gehele project Kennis is Kracht.

Meer informatie over het project ZHAAP: bekijk de website www.zhaap.nl of neem contact op met de docent Sjoerd Kluiving via info@zhaap.nl

 

Post a comment