Handleiding fotogrammetrie

Hans van der Weide, lid van de LWAOW en secretaris van STIMON heeft een handleiding voor fotogrammetrie onder water samengesteld. Zij ervaringen met deze manier van documenteren van scheepwrakken onder water wil hij met anderen delen. Hij hoopt dat deze handleiding  ook anderen aanzet om met fotogrammetrie onderwater te experimenteren en ervaringen uit te wisselen. De handleiding is hier te downloaden: Fotogrammetrie onder water V4.0. Hans vd Weide.

Post a comment