De Stichting B.O.S (Stichting ter Bevordering van de Onderwater – & Scheepsarcheologie) stelt jaarlijks  de Jef van den Award beschikbaar.

De prijs is bedoeld om amateur-archeologen te stimuleren een verkennend onderzoek uit te voeren naar een onder water gelegen scheepswrak, wrakdeel of ander object van enige(maritieme) archeologische waarde. Van het verkennend onderzoek moet een rapportage opgesteld en ingeleverd worden. Daarnaast kan de prijs worden toegekend aan een persoon of een vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de maritieme archeologie.

De ingeleverde rapportages en/of genomineerden worden beoordeeld door een deskundige jury.

Meer weten

BOS-prijs 2008

BOS-prijs 2009

Jef van den Akkerprijs 2010

Jef van den Akkerprijs 2011

Jef van den Akkerprijs 2012

Jef van den Akkerprijs 2013

Jef van den Akkerprijs 2014 (niet uitgereikt)

Jef van den Akker Award 2015 voor Jan Venema

Jef van den Akker Award 2016 voor Duikclub Texel

Jef van den Akkerprijs 2017