Lid worden van de LWAOW en daarmee tevens van de AWN- Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op het onderzoek, monitoring en beheer van ons archeologisch erfgoed onderwater.

Een lidmaatschap van de LWAOW is een kosteloos neven-lidmaatschap van de AWN. U dient dus van de AWN lid te worden om u bij de LWAOW aan te kunnen sluiten.

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

Soort lidmaatschap Kosten
A – Het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. Kosten voor 2017: € 50,00
B – Het studenten-lidmaatschap kan worden aangevraagd op vertoon van een geldige collegekaart. Kosten voor 2017: € 30,00
C – Het jeugd-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14-18 jaar. In het jaar waarin met 19 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap of in het studentenlidmaatschap. Kosten voor 2017: (14 t/m 18 jaar) € 27,50
E – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot basis-lid is. Kosten voor 2017: € 25,00

U kunt zich aanmelden door invulling van het aanmeldformulier (pagina 1) 

Bij het aanmelden dient u aan te geven dat u specifiek lid wilt worden van de LWAOW. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Zie voor nadere informatie over de LWAOW: elders op deze website.

Na aanmelding wordt u ingedeeld bij de LWAOW en de AWN-afdeling waar uw woonplaats onder valt. Elk lid kan deelnemen aan de landelijke en de afdelings-activiteiten van de AWN. Basis-leden, studenten-leden en jeugd-leden ontvangen de tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine, beide vijf maal per jaar.

Per post ontvangt u een bevestiging, een betalingsverzoek en een of meer exemplaren van bovengenoemde tijdschriften.

Bij aanmelding na 1 juli: 50% korting…. en na 1 november: gratis

Inlichtingen: secretaris AWN: secretaris@awn-archeologie.nl

 

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens kunt u gebruik maken van ons mutatieformulier (pagina 2)