Aanleg nieuw fietspad op de Stadsweg, Groningen-Ten Boer

Het bij veel Groningers bekende karakteristieke smalle fietspaadje door de weilanden tussen Groningen en Ten Boer is onlangs “op de schop” gegaan.

De provincie heeft hier een Fietsroute Plus aangelegd om het fietsen tussen Groningen en Ten Boer aantrekkelijker en veiliger te maken.

De Stadsweg is een eeuwenoude kleiweg van Groningen, via Appingedam en Delfzijl, naar Duitsland. Vanaf de Middeleeuwen was dit een veelgebruikte route voor handelaren, boeren, soldaten en pelgrims. Het bijzondere is dat veel van deze route, tot in onze tijd, zo oorspronkelijk en gaaf bewaard is gebleven. Grote delen manifesteren zich nog altijd als een groene “grasdijk”.

Voorafgaand aan de aanleg is er door de provincie archeologisch onderzoek gedaan. Middels grondboringen en een aantal gegraven dwarsprofielen kwam men tot de volgende conclusie:

“De Stadsweg kent nog een eeuwenoud (ondergronds) kleiprofiel. Deze zal met het aanleggen van de Fietsroute Plus grotendeels intact blijven, omdat de ondergrond voor grote delen van de Stadsweg niet méér verstoord wordt dan in de huidige ondergrond al het geval is”.

De “grasdijk” varieert in breedte van 7,5 tot 10 meter. Het oude, 1 meter brede fietspaadje, is eind 2016 opgeruimd en vervolgens is er een cunet gegraven met een diepte variërend van 25 tot 40 cm. en een breedte van 6,5 meter. Over de volle breedte is vervolgens een fundering aangebracht  voor zowel het nieuwe, 3 meter brede fietspad, als voor een aansluitende grasstrook voor landbouwverkeer.

Als lid van de AWN werk ik af en toe mee als vrijwilliger bij archeologisch onderzoek. Daarnaast zoek ik geregeld met de metaaldetector.  Vanaf oktober 2016 heb ik, met toestemming van de uitvoerder, het uitgegraven cunet en de vrijkomende grond regelmatig afgezocht. Daarbij heb ik zo’n 200 metaalvondsten zijn verzameld en gedocumenteerd. Het merendeel hiervan komt uit het gedeelte van de Stadsweg tussen de Lageweg en de Bovenrijgerweg. Deze vondsten geven een goede indruk van het diverse gebruik van de Stadsweg door de eeuwen heen. De datering van de vondsten loopt van eind 1400 tot heden. De vondsten van rond 1600 en ouder zijn gemeld bij de PAN (Portable Antiquities of the Netherlands): https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public).

Met dank aan de uitvoerder Bert Postuma en aan Anton Minnee en Rinco Jongeling, 2 metaaldetector amateurs, die hebben meegezocht.

Ger Roosjen

Beschrijving vondsten van bovenstaande afbeelding

 1. Hoefijzer, 17e eeuw
 2. Ruiterspoor, radspoor, 17-18e eeuw
 3. Bandelier beslag, 17e eeuw
 4. Oorlepeltje zilver, 17e eeuw
 5. Pijpenwroeter zonder steel, 18e eeuw
 6. Lakzegel-stempel (dolfijn), 18e eeuw
 7. Pijlstuiver Trasisvlania (Overijssel) zilver, 1620
 8. Leerbeslag, 17-19e eeuw
 9. Halve stuiver zilver (Groningen), 1491
 10. Dubbele bezemstuiver Trasisvlania (Overijssel) zilver, 1610
 11. Duit Gelria (Gelderland), 1788
 12. Paardentuig beslag, 18-19e eeuw
 13. Degen onderdeel, 18-19e eeuw
 14. Friesche Oord, 1609
 15. Stuiver, 1932
 16. Halve cent Wilhelmina, 1901
 17. Pfennig (Duits), 1914
 18. Jagersspeldje, 20e eeuw
 19. Hondenpenning Ten Boer, 20e eeuw
 20. Loden kogel 300 gram, ??
 21. Patroonhuls (Duits), 1937
 22. Cent Willem III, 1878
 23. Patroonhuls Lebel (Frans), 19-20e eeuw
 24. Lips sleutel, 20e eeuw
 25. Euro, 2002
 26. Pistolet en musket-kogels, vanaf 16e eeuw
 27. Diverse knoopjes, vanaf 16e eeuw

 

Post a comment