AWN op de Dag van de Groninger Archieven

De AWN presenteerde zich op zaterdag 14 oktober tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis bij de Groninger Archieven met het onderwerp “schatgraven met een detector”. Jong en ouder konden in een groots opgebouwde zandbak met de metaaldetector speuren naar “gouden munten“.

Broescursus schatgraven

Daarnaast gaven AWN bestuurslid Aldwin Wals en provinciaal archeoloog Michiel Rooke, een Broescursus Schatgraven. Michiel en Aldwin zette met onder meer filmbeelden een mooie presentatie neer. Niet alleen het zoeken maar ook de daarbij behorende spelregels kwamen aan de orde. Zie voor de filmpresentatie van de Broescursus schatgraven: https://www.youtube.com/watch?v=MenY6aBoXnM&feature=youtu.be

De Schatkamer met Groninger muntschatten
In een van de ruimten van de Groninger Archieven was een unieke verzameling van de zeven Groninger muntschatten te zien.
In vroeger tijden moest bijna ieder huishouden zijn vermogen, in goud of zilver, in voorwerpen of munten letterlijk onder zich houden, soms in de grond. Zolang die informatie bewaard bleef – of onder bedreiging werd prijsgegeven aan een booswicht – werd de verborgen rijkdom wel weer opgediept. Gaat die kennis verloren dan wordt het een schat, om vroeger of later (gelukkig) teruggevonden te worden. Dat gebeurt maar zelden, zoals vorig jaar met de goudschat van Loppersum. Tijdens de Broescursus Schatgraven werd door Aldwin Wals verteld waar en hoe de gouden munten van Loppersum zijn gevonden.

Post a comment