Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief (2 delen)

Op 9 april 2018 verscheen Geschiedenis van Drenthe – Een archeologisch perspectief van auteur Wijnand van der Sanden en Geschiedenis van Drenthe – Een nieuw perspectief van auteur Michiel Gerding.

Tezamen bieden de boeken een overzicht van de meeste recente kennis en inzichten over de Drentse geschiedenis en archeologie, en geven een impuls aan toekomstig historisch onderzoek in Drenthe. Beide uitgaven zijn aantrekkelijk en toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd met foto- en kaartmateriaal. Er is van de nieuwste technieken gebruik gemaakt zoals drone-fotografie. Het archeologiedeel bevat bovendien veelal nieuw en niet eerder gepubliceerd fotomateriaal van bijzondere vondsten.

De set Geschiedenis van Drenthe is onmisbaar voor inwoners van Drenthe die meer willen weten van de geschiedenis van hun provincie. Daarnaast zal het iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Nederland een bijzonder beeld geven van de geschiedenis van onze mooiste provincie.

Over de auteurs:

Wijnand van der Sanden is sinds 1997 provinciaal archeoloog bij de Provincie Drenthe. Hij schreef meerdere boeken en won de DHV prijs voor zijn in 2010 verschenen boek Over galg en rad.

Michiel Gerding studeerde geschiedenis in Utrecht en was meer dan 30 jaar provinciaal historicus van Drenthe. Hij is auteur van diverse boeken en werkte mee aan populaire boekenreeksen, tijdschriften en historische projecten in de provincie Drenthe. De eindredactie van het boek is verzorgd door dr. Jan van der Meer.

Bij de boeken hoort een website: www.nieuwegeschiedenisvandrenthe.nl

Beide uitgaven zijn ook afzonderlijk te koop:

Geschiedenis van Drenthe – In nieuw perspectief: € 39,50

Geschiedenis van Drenthe – In archeologisch perspectief: € 39,50

 

Post a comment