Lezing op 24 oktober over Klooster Yesse bij Haren

Van het Cisterciënzer vrouwenklooster ‘Yesse’ dat tussen 1215 en 1595 te Haren heeft bestaan, zijn bovengronds geen resten meer zichtbaar. Enkel de omgrachting van het kloostergoed lijkt nog in het landschap herkenbaar. Archeologisch onderzoek uitgevoerd door eerstejaars studenten archeologie helpt om het klooster weer in beeld te brengen, waarbij aandacht is voor het gebouw, maar ook voor aspecten van het religieus, persoonlijk en economisch leven die zich met archeologische resten laten aanwijzen.

Dr. Stijn Arnoldussen is deze avond spreker. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. Waar zijn onderzoek zich veelal richt op de brons- en ijzertijd, is hij ook verantwoordelijk voor het veldwerkonderwijs van de archeologiestudenten. In die hoedanigheid is hij de projectleider van het archeologisch veldwerk uitgevoerd door het GIA te Yesse in 2017 en 2018.

RHC Groninger Archieven  Cascadeplein 4, Groningen
Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis
Zaal open vanaf 19.30 uur

Voor meer informatie: https://www.stichtingmenm.nl/index.php/activiteiten/lezingen/35-yesse-weer-in-beeld-archeologisch-onderzoek-aan-het-verdwenen-cistercienzer-vrouwenklooster-te-haren

 

Post a comment