Lid worden (en blijven) van de AWN- Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens kunt u gebruik maken van ons mutatieformulier (pagina 2)

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar.

Soort lidmaatschap Kosten
A – Het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. Kosten voor 2017: € 50,00
B – Het studenten-lidmaatschap kan worden aangevraagd op vertoon van een geldige collegekaart. Kosten voor 2017: € 30,00
C – Het jeugd-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14-18 jaar. In het jaar waarin met 19 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap of in het studentenlidmaatschap. Kosten voor 2017: (14 t/m 18 jaar) € 27,50
E – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot basis-lid is. Kosten voor 2017: € 25,00

Elk lid kan deelnemen aan de landelijke en de afdelings-activiteiten van de AWN en is (tot 75 jaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden, studenten-leden en jeugd-leden ontvangen de tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine, beide vijf maal per jaar. Alle leden hebben op de  op de Algemene Leden-Vergadering geen stemrecht.

U kunt zich bij de AWN aanmelden door invulling van het aanmeldformulier (pagina 1) 

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Zoe voor nadere informatie over de LWAOW: de website van de LWAOW

Na aanmelding ontvangt u per post een bevestiging, een betalingsverzoek en een of meer exemplaren van bovengenoemde tijdschriften.

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan lid worden van de zuster-vereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.) ; in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVPK, Eindhoven).

Bij aanmelding na 1 juli: 50% korting…. en na 1 november: gratis

Inlichtingen: secretaris AWN: secretaris@awn-archeologie.nl