PAN: vondsten van hobby-archeologen goed in kaart te brengen

PAN – Vondsten van hobby-archeologen goed in kaart te brengen

Bron: Historiek, mei 2017

Om de vondsten van hobby-archeologen goed in kaart te brengen zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de samenwerking aangegaan. De vondstencollecties van hobby-archeologen vertegenwoordigen een grote wetenschappelijke en educatieve waarde, maar zijn nog niet systematisch geïnventariseerd en daardoor niet beschikbaar voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en het brede publiek. Daar komt nu verandering in.

Dankzij het project Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) wordt de informatie over de oudheidkundige voorwerpen die door hobby-archeologen zijn ontdekt, bewaard voor toekomstige generaties. Woensdag wordt de website en database met de archeologische vondsten gepresenteerd op portable-antiquities.nl.

Het project is een samenwerking tussen wetenschap en het brede publiek. Doel is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren, online te publiceren in een nationale databank en zo de informatie over de vondsten beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en het brede publiek. VU-hoogleraar Nico Roymans: “Verzamelaars melden spectaculaire vondsten zoals gouden sieraden en zilveren munten, maar ook eenvoudige ontdekkingen zoals fragmenten van kledingspelden en wapentuig.”

Website

In een half jaar tijd zijn meer dan tienduizend vondsten gemeld aan het PAN-project en vanaf woensdag zijn de eerste beschrijvingen en foto’s gereed om op de website te raadplegen. Elke maand komen er honderden bij.

Roymans: “Als iedereen zijn vondsten laat opnemen in onze database dan ontstaat een schat aan nieuwe informatie over de Nederlandse geschiedenis van de late prehistorie tot in de premoderne tijd.”

Het project wordt met bijna 2 miljoen euro gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en gecoördineerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Na vier jaar wordt de website verder onderhouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ook AWN Noord-Nederland werkt samen met PAN

Ook de AWN in het noorden werkt mee om vondsten van particuliere verzamelaars te inventariseren. De afdeling vindt dat niet alleen metaalvondsten bij detectoramateurs worden geinventariseerd maar ook bij amateur archeologen. Het is bekend dat onder de amateur archeologen veel vondsten in bezit zijn die niet zijn geregistreerd. De verzamelaars hoeven niet bang te zijn dat de vondsten worden ingeleverd. Het gaat er om dat de vondsten gedocumenteerd worden.

In oktober zal er een informatieavond worden gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Nadere informatie volgt. 

 

 

Post a comment