STEENTIJDDAG Zaterdag 3 februari 2018 in Leiden

Nu kerst voor de deur staat, kondigt zich ook de Steentijddag weer aan; ditmaal de achtentwintigste editie. Deze staat gepland voor zaterdag 3 februari 2018. Mede dankzij de vele reacties op onze Call for Papers is het weer gelukt om een gevarieerde dag samen te stellen met bijdragen over interessant onderzoek uit diverse perioden en met verschillende thema’s. Ook zijn er nog exemplaren van het jubileumboek Vuursteen verzameld te koop.

Het voorlopige programma vindt u hieronder. De samenvattingen van de lezingen zijn te raadplegen op: http://www.rmo.nl/steentijddag2018.
De dag zal als vanouds worden gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit, Cleveringaplaats 1 te Leiden. De inschrijving vindt plaats van 10.30–11.00 uur in de centrale hal. De borrel na afloop is in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

We zullen de lunch gebruiken in het Lipsiusgebouw. Tijdens de lunch kunnen vondsten worden getoond en kunnen boeken en tijdschriften worden verkocht en gekocht. Net als voorgaande jaren kunt u ook posters ophangen (A0-formaat of kleiner). Indien u voor verkoop een tafel nodig heeft of een poster wilt tonen, laat het ons dan weten (steentyd@xs4all.nl).

De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen 25 euro. U kunt zich aanmelden door het overmaken van dit bedrag op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw, Amsterdam onder vermelding van “inschrijving 2018”. Als u elektronisch betaalt, graag ook uw naam en e-mailadres vermelden. Mensen die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen hun betaling eveneens via IBAN voldoen, de BIC is INGBNL2A. Uw betaling dient uiterlijk op 28 januari 2018binnen te zijn; van de betaling ontvangt u geen bevestiging.

Indien u later of aan de zaal betaalt, is er voor u geen lunch beschikbaar! Wij verzoeken u om, als u aan de zaal betaalt, gepast te betalen.
Wij hopen u (ook) dit jaar te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep Steentijddag

Luc Amkreutz
Voorlopig programma voor de 28e Steentijddag op zaterdag 3 februari 2018

10.30 – 11.00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee

11:00 – 11.30 Jan Willem van der Drift Wat gebeurde er met de Neanderthalers?

11.30 – 12.00 Axel Müller en Leo Tebbens Down by the River. Well-Aijen – 7000 jaar steentijd. Landschaps-archeologisch onderzoek naar gebruik van de Maasoever tussen Aijen en Well

12:00 – 12:30 Steentijdberichten I
• Hans Peeters, Daan Raemaekers, Izabel Devriendt, Pir Hoebe, Marcel Niekus, Gary Nobles en Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie): Het verloren paradijs? De resultaten van 10 jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie
• Dick Schlüter: De Neanderthaler-site bij Mander (Overijssel) krijgt contouren
• Yannick de Raaf: Hoog en droog: het reconstrueren van een mesolithische hut
• Peter Stokkel: Wateringse Binnentuinen, een Vlaardingennederzetting op de oudste strandwal van Den Haag

12.30 – 14.00 LUNCH
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen

14.00 – 14.30 Wil Roebroeks TATORT: Untermassfeld en de vroegste bewoning van Europa

14.30 – 15.00 Annemieke Verbaas Meer dan pijlpunten: het gebruik van microlieten in Well-Aaijen

15.00 – 15.05 Steentijdberichten II
• Yannick Raczynski-Henk: crash-course steentijdtraining voor AMZ-archeologen zonder specifieke steentijdkennis

15.05 – 15.30 THEEPAUZE

15.30 – 16.00 Helle Molthof Nieuwegein-Het Klooster: Swifterbantbewoners in het rivierengebied. Een uitdagende opgraving met bijzondere resultaten

16.00 – 16.30 Theo ten Anscher Medel-De Roeskamp: een jaar verder

16.30 – 17.30 BORREL
Borrel in het Rijksmuseum van Oudheden
Kijk op www.rmo.nl/steentijddag voor uitgebreide informatie over het programma

Post a comment