Welkom bij AWN Afdeling 1 Noord-Nederland

Beste archeologie geïnteresseerde,

De AWN Noord-Nederland bruist van activiteiten. Zowel archeologisch onderzoek, lezingen en cursussen staan in de startblokken. Binnenkort laten wij u via de nieuwsbrief en de website weten wanneer en waar de activiteiten plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur AWN Afd. Noord-Nederland

--------------------------------------------

Samenstelling bestuur

Voorzitter
J. Bosch (Joop),050-5011425,
bosch.joop@gmail.com

Secretaris
E.C. Hopman (Eva)
awn.noord@gmail.com

Penningmeester
C. Brug (Matthijs)
c.brug.9674bp@canaldigitaal.nl

Algemeen bestuurslid (coördinatie veldwerk)
J. Boonstra (Jetze)
jetzeboonstra@upcmail.nl

Algemeen bestuurslid (detectorarcheologie)  
Aldwin Wals
a.wals@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid (webredacteur)

G. van den Beemt (Fred)
06-50231996
gvdbeemt@gmail.com