Zaterdag 27 oktober – Bodemvondstendag in Warffum

   

Op zaterdag 27 oktober a.s. vindt er zoals ook vorig jaar een Groninger bodemvondstendag plaats in het Openluchtmuseum het Hoogeland, Schoolstraat 4 te Warffum.

De dag zal in teken staan van het geven van informatie, determinatie en lezingen en is vooral gericht op detector bodemvondsten uit Noord-Nederland.

De dag is gratis toegankelijk.

De interessante dag wordt georganiseerd in samenwerking met Openluchtmuseum het Hoogeland, de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN), het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) en de provincie Groningen. De dag sluit aan bij de expositie van bodemvondsten van AWN-leden die op dit moment in het museum te zien zijn.

Op de informatiemarkt van de 2e Groninger bodemvondstendag op zaterdag 27 Oktober 2018 zijn de onderstaande organisaties aanwezig.

-NAD Nuis

Medewerkers van het Noordelijk Archeologisch Depot zijn aanwezig om de meegebrachte bodemvondsten te determineren.

-Dhr. J van der Wis

Munt expert, voor de determinatie van de meegebrachte munten.

-PAN

Informatie over het project Portable Antiquities of the Netherlands.

Een database met metaalvondsten.

-Historische kring Noordelijk Hunsingo

Informatie over de vereniging.

-Dhr. Cuno Koopstra van Archeovisie

Reinigen en conserveren van metaalvondsten.

-Terpenvereniging

Informatie over de vereniging.

-Provinciaal archeologen van de provincie Groningen

Amateur archeologen en detector zoekers zijn de oren en ogen van de archeologie.

De Provinciaal archeologen lopen deze dag rond en zijn aan te spreken voor vragen en opmerkingen.

-AWN

De Archeologische Vereniging Noord Nederland is aanwezig met een informatiekraam.

Tevens zijn er leden van deze vereniging aanwezig met door hun gevonden bodemvondsten.


Het lezingenprogramma

De lezingen vinden plaats in het naastgelegen gebouw van Pro Rege.

11.00 uur

Karel Essink

Titel: nog in te vullen

12.00 uur

Drs.Sierd Jan Tuinstra

Titel: Een noordelijke cultuurschat. Terpen en Wierden

14.00 uur

Dr. Egge Knol

Titel: Vroegmiddeleeuws Grafritueel.

15.00 uur

Dr. Annet Nieuwhof

Titel: Scherven en mensenbotten: de resten van rituelen in terpen en wierden.

Post a comment