Steentijddag 

Steentijddag: de achtentwintigste editie. Deze staat gepland voor zaterdag 3 februari 2018. Mede dankzij de vele reacties op onze Call for Papers is het weer gelukt om een gevarieerde dag samen te stellen met bijdragen over interessant onderzoek uit diverse perioden en met verschillende thema’s. Ook zijn er nog exemplaren van het jubileumboek Vuursteen verzameld te koop.

Het voorlopige programma vindt u hieronder. De samenvattingen van de lezingen zijn te raadplegen op: http://www.rmo.nl/steentijddag2018.

De dag zal als vanouds worden gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit, Cleveringaplaats 1 te Leiden. De inschrijving vindt plaats van 10.30–11.00 uur in de centrale hal. De borrel na afloop is in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

We zullen de lunch gebruiken in het Lipsiusgebouw. Tijdens de lunch kunnen vondsten worden getoond en kunnen boeken en tijdschriften worden verkocht en gekocht. Net als voorgaande jaren kunt u ook posters ophangen (A0-formaat of kleiner). Indien u voor verkoop een tafel nodig heeft of een poster wilt tonen, laat het ons dan weten (steentyd@xs4all.nl).

De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen 25 euro. U kunt zich aanmelden door het overmaken van dit bedrag op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw, Amsterdam onder vermelding van “inschrijving 2018”. Als u elektronisch betaalt, graag ook uw naam en e-mailadres vermelden. Mensen die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen hun betaling eveneens via IBAN voldoen, de BIC is INGBNL2A. Uw betaling dient uiterlijk op 28 januari 2018 binnen te zijn; van de betaling ontvangt u geen bevestiging.

Indien u later of aan de zaal betaalt, is er voor u geen lunch beschikbaar! Wij verzoeken u om, als u aan de zaal betaalt, gepast te betalen.

Wij hopen u (ook) dit jaar te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep Steentijddag

Luc Amkreutz

Voorlopig programma voor de 28e Steentijddag op zaterdag 3 februari 2018

10.30 – 11.00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee

11:00 – 11.30 Jan Willem van der Drift Wat gebeurde er met de Neanderthalers?

11.30 – 12.00 Axel Müller en Leo Tebbens Down by the River. Well-Aijen – 7000 jaar steentijd. Landschaps-archeologisch onderzoek naar gebruik van de Maasoever tussen Aijen en Well

12:00 – 12:30 Steentijdberichten I

  • Hans Peeters, Daan Raemaekers, Izabel Devriendt, Pir Hoebe, Marcel Niekus, Gary Nobles en Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie): Het verloren paradijs? De resultaten van 10 jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie
  • Dick Schlüter: De Neanderthaler-site bij Mander (Overijssel) krijgt contouren
  • Yannick de Raaf: Hoog en droog: het reconstrueren van een mesolithische hut
  • Peter Stokkel: Wateringse Binnentuinen, een Vlaardingennederzetting op de oudste strandwal van Den Haag

12.30 – 14.00 LUNCH
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen

14.00 – 14.30 Wil Roebroeks TATORT: Untermassfeld en de vroegste bewoning van Europa

14.30 – 15.00 Annemieke Verbaas Meer dan pijlpunten: het gebruik van microlieten in Well-Aaijen

15.00 – 15.05 Steentijdberichten II

  • Yannick Raczynski-Henk: crash-course steentijdtraining voor AMZ-archeologen zonder specifieke steentijdkennis

15.05 – 15.30 THEEPAUZE

15.30 – 16.00 Helle Molthof Nieuwegein-Het Klooster: Swifterbantbewoners in het rivierengebied. Een uitdagende opgraving met bijzondere resultaten

16.00 – 16.30 Theo ten Anscher Medel-De Roeskamp: een jaar verder

16.30 – 17.30 BORREL
Borrel in het Rijksmuseum van Oudheden

Kijk op www.rmo.nl/steentijddag voor uitgebreide informatie over het programma

23e Romeinensymposium  

De opleiding Archeologie van de Vrije Universiteit Amsterdam nodigt u uit voor de 23e editie van het Romeinensymposium, dat op vrijdag 15 december 2017 in het Auditorium van het Hoofdgebouw zal plaatsvinden (aanvang 10.00 uur). Bijzondere aandacht wordt dit jaar geschonken aan de grootschalige opgravingen bij Medel en in Nijmegen-Lent. Daarnaast presenteren twee Duitse collega’s opmerkelijke nieuwe ontdekkingen in het aangrenzende Duitse Rijnland. Voor het volledige programma kunt u terecht op de webpagina van CLUE+. 

Deelname is gratis. Aanmelding kan door ons even een kort retourbericht te sturen op romeinensymposium.fgw@vu.nl  met vermelding van uw naam en de organisatie waaraan u bent verbonden. De inschrijving sluit op zondag 10 december. 

Met vriendelijke groet,Ton Derks, Nico Roymans & Susanna Strijbis

Organisatie Romeinensymposium

 

Vanaf vrijdag 13 oktober (tijdens de Nationale Archeologiedagen) strijkt de onderzoekstent van de Pop-up ArcheoHotspot Romeinse Vicus in Alphen aan den Rijn weer neer in het Gemeentehuis. Het publiek helpt mee bij het onderzoek naar het Romeinse kampdorp van bijna 2000 jaar geleden.

Waar: Atrium, Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1.

Wanneer: Op vrijdag 13 oktober van 10 tot 16:30u.

Daarna tot 1 december op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13 tot 16:30u.

Romeinse Vicus aan de Rijn

In hartje Alphen aan den Rijn stond vroeger een Romeins fort, een castellum. Het heette Albaniana. Rondom dit fort ontstond een kampdorp – vicus – waar handelaren, ambachtslieden en familie van de soldaten woonden en werkten. Hoewel er vijftig jaar lang opgravingen zijn gedaan, zijn veel vondsten nooit eerder bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Nu proberen archeologen antwoorden te vinden op vragen over ontstaan en duur van het kampdorp, de herkomst van de bewoners en de functie van het dorp.

ArcheoHotspots

Het onderzoek naar de Vicus is bijzonder omdat het publiek actief wordt betrokken. Het is afgelopen jaar begonnen op verschillende locaties in Alphen en komt nu terug in het Atrium van het gemeentehuis. Het project is een samenwerking tussen Romeinse Vicus aan de Rijn en de ArcheoHotspots.

ArcheoHotspot Romeinse Vicus in Alphen aan den Rijn wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op Facebook .

Dag van de Stadsarcheologie special: de presentatie van de NAR huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd.

5 oktober 2017 – 09:30 tot 17:00

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Op donderdag 5 oktober organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA) het jaarlijkse symposium over stadsarcheologie. Dit jaar staat het thema “huizenbouw in de stad” centraal. De aanleiding hiertoe is het verschijnen van de NAR ‘Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd’. In deze publicatie staan de resultaten van het interdisciplinaire Oogst voor Malta onderzoek dat BAAC in opdracht van de RCE heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van huizenbouw (steenbouw) en percelering in een tiental Nederlandse steden. Eerst worden de resultaten van het onderzoek besproken waarna deze door vakgenoten uit de verschillende disciplines kritisch tegen het licht worden gehouden. Aan het eind van de middag volgt de speciale keynote lecture door Brian Ayers uit Engeland over de potentie van stadsarcheologie in Europa. De dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel.

Crowdfundingscampagne voor onderzoek naar Schans Lammen

Nieuws, 21 augustus 2017

De Stichting Strandwal wil uitvinden waar de Schans Lammen precies lag. Op deze schans kwamen de Leidenaren er volgens de overlevering achter dat de Spanjaarden het beleg van de stad in 1574 tijdens de 80-jarige oorlog hadden opgegeven. Ze vonden de schans verlaten met alleen een kookpot gevuld met hutspot. Dit wordt jaarlijks begin oktober gevierd tijdens het Leids Ontzet.

Samen met de Leidenaren wil de stichting op zoek naar mogelijke (archeologische) resten van Schans Lammen. Dat moet nu gebeuren, want als eenmaal de werkzaamheden aan de Rijnlandroute (2017-2022) beginnen, kan daar voorlopig geen onderzoek meer plaatsvinden. Bovendien dreigen de eventuele resten van de schans dan voor altijd te verdwijnen. AWN Rijnstreek is betrokken bij de zoektocht.

Voor het onderzoek naar de Schans Lammen voert de Stichting Strandwal nu een crowdfundingscampagne voor resterende budget. Ga dus snel doneren, deel en like dit bericht en vraag vrienden, buren of familie het project te steunen!