Lezingen en excursies in het seizoen 2018 / 2019

Voor dit seizoen heeft het afdelingsbestuur drie lezingen gepland:

De Limes

Woensdag 14 november 2018

Erik Graafstal

De Limes; update van de laatste ontwikkelingen in het De Leidsche Rijn gebied voor wat betreft de ligging en gekozen loop van de Romeinse Limesweg in onze provincie.

 

Het Frans-Nederlandse kamp uit de Napoleontische tijd in Austerlitz

Woensdag 13 februari 2019

Sjaak Mooren

Opgraving van het Frans-Nederlandse kamp uit de Napoleontische tijd in Austerlitz door BAAC/Vestigia in 2017-2018. Aan deze opgraving hebben verscheidene leden van onze afdeling mogen meewerken.

 

Opgraving bij Odijk; Romeins / vroeg Middeleeuws grafveld door ADC in 2017

Woensdag 13 maart 2019 

Lourens van der Feijst

Opgraving bij Odijk; Romeins / vroeg Middeleeuws grafveld door ADC in 2017. Tijdens deze opgraving konden vele leden van onze afdeling hun opgedane kennis over opgraven voor het eerst of bij herhaling in praktijk brengen. Direct na de lezing wordt de Algemene Jaarvergadering van onze afdeling gehouden.

 

Alle lezingen vinden plaats in de Kapittelzaal van de Pieterskerk in Utrecht.

Adres         Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht

Aanvang    20.00 uur

Entree        € 3,- voor niet-leden / gratis voor leden AWN