Lezingen en excursies in het seizoen 2017 / 2018

Voor dit seizoen heeft het afdelingsbestuur drie lezingen en een thema-zaterdag gepland:

Pottenbakkerijen in en bij de stad Utrecht

Woensdag 13 december 2017, aanvang 20.00

Annette Bakker 
De afgelopen jaren hebben veel AWN leden in de Archeohotspot  en het Pandhuis met plezier meegewerkt aan het verwerken en restaureren van Middeleeuws en Nieuwe Tijds aardewerk. Dit aardewerk is gevonden door Utrechtse archeologen bij opgravingen aan de Zeedijk, Zijdebalen, Leeuwenstein en de Lauwerecht. Veel van het verwerkte materiaal is afkomstig van opgegraven resten van pottenbakkerijen. Hoofd afdeling stadsarcheologie bij de gemeente Utrecht Annette Bakker belicht speciaal voor ons de resultaten van de opgravingen van deze Utrechtse pottenbakkerijen.

 

Kennismaking met Onderwaterarcheologie

Woensdag 14 februari 2018, aanvang 20.00

Feiko Riemersma 
Onze landelijke AWN heeft sinds 1994 een speciale afdeling voor onderwaterarcheologie: de LWAOW. (Landelijke Werkgroep Archeologie onder Water) De afgelopen jaren zijn er veel bijzondere vondsten gedaan door deze gespecialiseerde groep . Feiko Riemersma is een enthousiast en actief lid, hij vertelt ons vanavond over het grote belang van archeologisch onderzoek onder water.  Een aantal LWAOW leden heeft vrij recent op De Rooswijk mogen duiken, een bij Engeland gezonken VOC-schip.

 

Grafheuvel onderzoek op de Utrechtse Heuvelrug

Woensdag 14 maart 2018, aanvang 19.45

Annemarie Luksen 
Archeoloog  Annemarie Luksen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug  geeft vanavond uitleg over de resultaten van het grafheuvelonderzoek  van de afgelopen jaren o.a .tussen  Leersum en Amerongen. Dit nu nog lopend onderzoek maakt deel uit van een groot project (sinds 2012) waarbij alle potentiële prehistorische grafheuvels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in kaart worden gebracht. Tijdens dit onderzoek bij Leersum werden in 2016 als bijzondere bijvangst raatakkersystemen (Celtic fields) gevonden van rond 1000 voor Christus.
De aanvang van deze avond is om 19.45; we starten met een kop koffie of thee. Na  afloop van de lezing wordt na een pauze met een drankje, de Algemene Leden Vergadering gehouden.

 

Themadag Middeleeuwen

Zaterdag  14 april 2018

Plaats: Kapittelzaal van de Pieterskerk Utrecht, aanvang: inloop vanaf 10.00 
Deze zaterdag staat in het teken van de Middeleeuwen. Vooral voor onze nieuwe leden een goede kennismaking met het moois dat de stad Utrecht biedt. Onze spreker in de ochtend is de Utrechtse archeoloog  Herre Wynia over bijzondere middeleeuwse vondsten in Utrecht. ’s Middags kunt u deelnemen aan een korte wandeling langs zichtbare voorbeelden van Middeleeuwse stadsarcheologie en meedoen aan een speciale rondleiding in de Pieterskerk .
Deze Themadag is in de eerste plaats exclusief voor AWN- leden. Omdat de ruimte in de Kapittelzaal beperkt is, vragen wij u zich vooraf aan te melden en dit ook ruim van te voren te doen. Aanmelden kan via awnutrecht@yahoo.com. Mocht er nog ruimte zijn voor introducees dan laten wij dit tijdig weten via onze Nieuwsbrief.

 

 

Alle lezingen vinden plaats in de Kapittelzaal van de Pieterskerk in Utrecht.

Adres         Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht

Aanvang    20.00 uur

Entree        € 3,- voor niet-leden / gratis voor leden AWN