Bestuur AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland

 

Jan Verhagen              voorzitter

Peter Weegels             secretaris

Jos van Nistelrooy      penningmeester

Rob Nijsse                  veldwerkcoördinator (tevens vice-voorzitter)

Juliëtte Staudt            bestuurslid: collectiebeheer, exposities

Gonnie van Dijken     bestuurslid: lezingen, excursies

Vacature                    bestuurslid: PR, educatie