Uit het Jaarverslag 2015

 

TERUGBLIK OP 2015

U leest dit waarschijnlijk ergens in maart 2016 en ik, dit schrijvende in januari 2016, denk terug aan het AWN jaar 2015. Er gebeurde van alles en, zoals ook het gewone leven, dat waren goede en minder goede zaken. Laten we met de goede zaken beginnen: de bouwploeg aan het werk. We, de AWN in Arnhem, verhuisde intern op de Hazenkamp bij de Dienst Archeologie van Arnhem van een tafel achterin het gebouw naar een heuse eigen ruimte van “Nijhoffstraat”- achtige allure. Met een aantal enthousiastelingen buiten de AWN groeven we op een stormachtige zomerdag een Koch
bunker uit de WO II op. En wat leverde het op? Niet veel bijzonders, zeker niet uit die periode. Maar wel de eerste aanzet tot de werkzaamheden
van een, hopelijk in 2016, volwassen AWN afdeling 17 werkgroep Wereldoorlog II.

In twee zomerse weken groeven en boorden we tot wel 6 meter diepte naar de oude Rijn loop in de Romeinse tijd bij Herwen en op zoek naar de Romeinse limes weg. Gevonden? Laten we het zo zeggen , we komen steeds dichterbij; we zitten nu al op de oever.
In twee herfstachtige weken groeven we, geholpen door een aanzienlijk aantal geïnteresseerden uit Ede en directe omgeving, naar “de Erven van het vroege Ede” op het uitbreidingsplan Reehorst II in Ede. Wat gevonden? Zeker; een (redelijk) groot aantal scherven van bronstijd tot de 19de eeuw, vuursteen kling (mes), stukken maalsteen en een circa 6 meter diepe waterput gevormd uit een uitgeholde, 1,5 meter diameter, eiken boomstam.

De twee jaar in winterslaap gelegen hebbende Gispen vitrinekast werd als Doornroosje wakker gekust door vier dappere AWN-ers die deze werkelijk
gigantische drie dimensionale Timmermanspuzzel wisten op te lossen. In november, december, 2015 en aansluitend januari 2016 werd, samen met afdeling 16, de Basiscursus Archeologie gegeven. Een zestiental (nieuwe!) mensen heeft hieraan mee gedaan. De nieuwe AWN werkruimte kwam hierbij goed van pas!

Rozengeur en maneschijn in 2015 voor de AWN dus? Nou niet helemaal. Ook mindere zaken waren ons deel; lezingen, ja: meervoud, waar alleen het Bestuur als bezoeker aanwezig was. Bouwactiviteit dagen waar alleen het Bestuur de witkwast of de elektrakabel hanteerde. Opgravingen die door één man georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd moesten worden. Kortom we hebben te maken met een sterk verminderde belangstelling van de AWN leden en merken ook dat de “grijze” leeftijdsgroep een dominerende rol in het leden bestand gaat spelen. Maar er zijn ook lichtpunten:
— de start van de WO II werkgroep moet leiden tot een vergrote aantrekkingskracht op derden en, vooral, jongeren;
— onze mooie, nieuwe en grote eigen AWN ruimte maakt meer activiteiten mogelijk (zonder extra kosten!) waarmee wij, samen met de Gemeente, naar buiten kunnen treden;
— de cursus heeft 8 nieuwe leden voor de AWN afdeling 17 opgeleverd waaronder jonge mensen. Verheugend is, in dit verband, dat de AWN activiteiten in Wageningen, vooral door de inspanningen van Hans Dobbe, een grote impuls hebben gekregen.
— we moesten afscheid nemen van onze ruimte in de Kazerne in Ede. De boel daar gaat verbouwd worden tot appartementen. Jammer, want vooral door de opgravingsactiviteiten in de Reehorst was er een nieuw animo voor de AWN onder de mensen in Ede te zien, hetgeen resulteerde in een aantal nieuwe, en zelfs zeer jonge, gezichten! Wij hopen met een aangepaste vervoersregeling van Ede naar Arnhem deze mensen te kunnen blijven
behouden. Positief is ook dat het onder brengen van de AWN afdeling Ede in het nieuwe Erfgoedcentrum een reële mogelijkheid lijkt te worden.

Ik wens U veel leesplezier in dit Jaarverslag van de AWN afdeling 17 toe.

Rob Nijsse