Lezing ‘vroegste voorouders’ was succes !

“Onze vroegste voorouders” was een groot succes. Onze ruimte zat vol, ruim 30 geïnteresseerden waren gekomen. Leendert Louwe Kooijmans hield een boeiend betoog, er kwamen veel vragen en dat maakte het interactief.

 

In september zijn er twee lezingen! Naast onze lezing van prof. Leendert Louwe Kooijmans op 13 september, organiseert Vereniging Oud Ede in samenwerking met ons op 6 september een lezing van Eric Norde over de opgravingen van 2014 – 2017 in Park Reehorst (Zandlaan). Bij deze opgravingen is een groot aantal boerderijplattegronden uit de ijzertijd gevonden, maar ook enkele boerderijen uit de volle middeleeuwen. De lezing van Leendert Louwe Kooijmans heeft als titel “Onze vroegste voorouders” en gaat over de steentijd.

Archeologische opgravingen in Park Reehorst tussen 2014 en 2017:   In verband met nieuwbouwplannen op het voormalige Sportpark Oranje in Ede is uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen van bewoning uit vroeger tijden. Projectleider Eric Norde van het archeologisch bureau RAAP heeft met de regionale vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) dit voorjaar de laatste opgravingen verricht. Tijdens de lezing wordt de uitkomst gepresenteerd met het complete beeld van de rijke geschiedenis van dit deel van Ede-Zuid. Tijdens de opgravingen werden de resten van 18 boerderijen uit de IJzertijd (ca. 250 voor Chr.), meer dan 50 opslagplaatsen voor graan en een klein grafveld gevonden. Langs de Diedenweg zijn de resten van 6 grote boerderijen uit de Middeleeuwen (1000 na Chr.) ontdekt, samen met grote hooimijten, houten waterputten en misschien wel de oudste schaapskooi van Ede. Een prachtig resultaat, met volop nieuwe informatie over het Edese erfgoed.

Op deze avond zal ook het rapport van het onderzoek aan de Diedenweg nrs. 1 en 3 worden gepresenteerd. Bij de archeologische begeleiding van het uitgraven van de bouwput in 2004 werden een waterput en delen van boerderijen uit de 12e eeuw aangetroffen. Het rapport werd onlangs voltooid en is een goed voorbeeld van hoe op een kleine onderzoeksplek belangrijke resultaten kunnen worden geboekt.

De lezing is op woensdag 6 september in Zalencentrum ENKA aan de Doctor Hartogsweg 58. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. De toegang is gratis, er zijn uiteraard aanmeldingsformulieren om lid te worden van de Vereniging Oud Ede (slechts € 15,- per jaar). Wilt u zeker zijn van deelname, geeft u zich dan tijdig op bij: secretarisvoe@gmail.com met vermelding van ”Reehorst” en het aantal personen

Prof. Leendert Louwe Kooijmans

Onze vroegste voorouders:   Op woensdagavond 13 september organiseert AWN-17 een lezing van Leendert Louwe Kooijmans over de steentijd van Nederland onder de titel ‘Onze vroegste voorouders’. Recent heeft prof. Louwe Kooijmans een boek gepubliceerd onder deze titel, dat ingaat op de geschiedenis van Nederland in de steentijd. Leendert Louwe Kooijmans behoeft eigenlijk geen introductie, hij was tot 2008 hoogleraar prehistorie aan de Universiteit van Leiden en staat bekend als een vooraanstaand prehistoricus. Hij kan boeiend vertellen. Er stond een prachtige recensie van het boek in het NRC Handelsblad, het wordt een ‘nieuw en magistraal prehistorieboek’ genoemd. We starten de avond van 13 september om 20.00 uur in ons onderkomen aan de Hazenkamp 66 te Arnhem. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.  Toegang is gratis. Introducées zijn welkom.

Comments are closed.