AWN-uitgaven

De AWN heeft verschillende publicaties uitgegeven. Enerzijds de zesjaarlijks uitgegeven Westerheem. Anderzijds onder andere de AWN-reeks, boeken over een bepaald gebied, periode of vondstencategorie. Een overzicht van de te bestellen uitgaven wordt hieronder weergegeven.

De uitgaven (tenzij anders aangegeven) kunnen worden besteld door overmaking van het vermelde bedrag naar IBAN-rekening: NL40 INGB 000 057 7808 t.n.v. Penningmeester AWN te Amstelveen met vermelding van de gewenste titel(s) en adresgegevens voor toezending. Of stuur een email naar secretaris@awn-archeologie.nl.
Hier kan ook ons tijdschrift Archeologie in Nederland, tezamen met ons AWN Magazine, worden nabesteld à € 5,00 per nummer (+ verzendkosten Nederland à € 3,00 per zending)

 • Normale uitgaven van Westerheem (zover voorradig en maximaal 5 jaar geleden)
  € 5,00 voor Westerheems met 48 of 64 pagina’s.
  € 7,50 voor Westerheems met 80 of 96 pagina’s.
 • Speciale uitgaven van Westerheem
  € 12,50 (7,50 voor leden): DNA-special 2008
  € 12,50 (7,50 voor leden): Vlaardingencultuur-Special 2010
  € 12,50 (7,50 voor leden): Tweede Wereldoorlog Archeologie-special 2014
  € 20,00 (7,50 voor leden): Graven in Holland-Special 2014
 • AWN-reeks 1 – Zusters tussen twee beken. Graven naar klooster te Hunnepe (138 pp.)
  kosten leden: € 12,50 / niet-leden: € 17,50
 • AWN-reeks 2 – Vingerhoeden en naairingen, uit de Amsterdamse bodem (112 pp.)
  kosten leden: € 12,50 / niet-leden: € 17,50
 • AWN-reeks 3 Schervengericht. Inheems aardewerk derde en vierde eeuw in de Kop van Noord-Holland (167 pp.)
  kosten leden: € 12,50 / niet-leden: € 17,50
 • AWN-reeks 4 – Poken en stoken. 100 ambachtelijke ovens (272 pp.)
  kosten leden: € 12,50 / niet-leden: € 17,50
 • AWN-reeks 5 – Valkenisse. Geschiedenis, archeologie en topografie van een verdronken dorp op Zuid-Beveland (192 pp.)
  kosten leden: € 12,50 / niet-leden: € 17,50Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten Nederland à € 3,00 per zending.

 • Jubileumboek – Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar AWN (254 pp.)
  kosten leden: € 10,00 / niet-leden: € 22,50
 • CD-ROM – 50 jaar Westerheem
  kosten leden: € 15,00 / niet-leden: € 25,00
 • Handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg – Verleden wordt Heden
  kosten leden: €  5,00 / niet-leden: € 10,00
  De publicatie is te bestellen via AWN-afdeling 23 AVKP op de volgende webpagina vindt u meer informatie: Publicaties afdeling 23.