• Hernieuwde oproep: de AWN is op zoek naar een nieuwe voorzitter

  De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie is een landelijke vereniging met circa 1900 leden, verdeeld over 24 afdelingen, met als missie ‘het laten leven en voor de toekomst behouden van archeologie als bron van kennis over ons verleden’. In het overkoepelende landelijk bestuur ontstaat begin 2018 de vacature van voorzitter. Daarom zijn […]

  Verder lezen  
 • Afgevaardigdendag 2017

  Op 11 november vond de jaarlijkse Afgevaardigdendag van de AWN plaats. Wederom was de RCE bereidt om hun hoofdkantoor in Amersfoort aan te bieden als locatie voor deze dag, waarbij de afgevaardigden van de afdelingen samen met het hoofdbestuur discussiëren over het functioneren van de AWN. Centraal stonden dit jaar de organisatiestructuur van de AWN […]

  Verder lezen  
 • Delft: hoger beroep verloren, maar wordt vervolgd…

  Helaas hebben we als AWN dit hoger beroep ook verloren. Voorzitter van de AWN Tonnie vd Rijdt geeft als reactie:  “Als wij dit verliezen schiet de wet tekort, dat is steeds mijn stelling geweest. Wij moeten nu als AWN dus zeker naar minister en de Kamer gaan en hier op wijzen. Wij hebben steeds gepleit […]

  Verder lezen  
 • Bronzen legpenningen van verdiensten uitgereikt

  Tijdens de ALV op 8 april in het Huis van Hilde in Castricum zijn maar liefst vier Bronzen legpenningen van verdienste uitgereikt aan AWN leden op basis van hun inzet en belang voor hun afdeling. De vier gedecoreerden zijn: Mevrouw Corrie Lugtenburg, lid van de afdeling 11, Lek- en Merwestreek De heer Henk Rebel, lid […]

  Verder lezen  
 • Archeologische duikers vragen minister meer ruimte

  Vrijwilligers in de maritieme archeologie maken jaarlijks vele duiken op veelal onbekende wrakken en objecten waarbij het doel is deze locaties te kunnen identificeren. Voor een goede identificatie van archeologisch locaties is het nodig vondsten mee naar boven te nemen. Deze locaties worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld en in hun […]

  Verder lezen  
 • AWN logo

  AWN reageert op ontwerpbesluiten Omgevingswet

  Archeologische monumentenzorg wordt straks geregeld via de Omgevingswet. De invulling daarvan is vastgelegd in een aantal afzonderlijke ontwerpbesluiten. Op deze ontwerpbesluiten kon via internetconsultatie worden gereageerd. Dat hebben we gedaan en we hebben opnieuw benadrukt dat we inhoudelijke kaders missen voor de archeologische monumentenzorg. Lees meer: reactie-awn-amvbs-omgevingswet

  Verder lezen  
 • Samengaan Westerheem en Archeobrief

  Op 4 augustus hebben AWN-bestuur en Stichting Matrijs een overeenkomst gesloten om vanaf 1 januari samen het tijdschrift ‘Archeologie in Nederland. Vakblad voor  vrijwilligers en professionals te gaan uitbrengen. Het nieuwe tijdschrift is de opvolger van Westerheem en Archeobrief. Onze ambitie is een in alle opzichten hoogwaardig en toegankelijk blad te realiseren. Een blad dat […]

  Verder lezen  
 • Westerheem gaat veranderen

  Het verenigingsblad van de AWN, Westerheem bestaat dit jaar 65 jaar. Er is in de loop van die jaren veel aan het blad veranderd. De kernwaarde is steeds hetzelfde gebleven: het bundelen en uitdragen van archeologische kennis. Dit als vakblad voor archeologen – amateurs en professionals – en als verbindende schakel tussen de leden onderling […]

  Verder lezen  
 • Het AWN Hoofdbestuur zoekt een notulist

  Notulist Vind je het leuk om bij te dragen aan het behoud van ons Archeologisch erfgoed en er ook nog wat aan verdienen als je dat wil? Als notulist zorg je voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (8 keer per jaar), het Hoofdbestuur (4 keer per jaar), de Afgevaardigdendag en Algemene […]

  Verder lezen  
 • Brief aan de minister n.a.v. het wetsvoorstel Erfgoedwet

  De AWN heeft deze week een brief aan minister J. Bussemaker gestuurd om een reactie te geven op het wetsvoorstel Erfgoedwet. Het wetsvoorstel Erfgoedwet biedt de mogelijkheid via een algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te bepalen voor het opgravingsverbod. De AWN heeft hierop een reactie gegeven, omdat we ons grote zorgen maken over de uitwerking van de […]

  Verder lezen