AWN aanwezig op Universiteit Leiden bij SOJA

SOJA (Symposium Onderzoek Jonge Archeologen) is een initiatief van de verschillende opleidingen Archeologie zoals deze gedoceerd worden op de Universiteit Leiden, UvA, VU, en Rijksuniversiteit Groningen. Het symposium in de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden was bedoeld om verschillende “jonge archeologen”, voornamelijk (Research-)Masterstudenten en PhD-kandidaten, een kans te geven hun onderzoek te presenteren en hierover in discussie te treden met elkaar. SOJA is het grootste evenement in Nederland dat speciaal voor jonge archeologen wordt georganiseerd en wordt gezien als een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor deze studenten.

Naast diverse sponsoren (o.a. Archeologie Magazine, BAAC, Archol, RCE en KNIR) was de AWN aanwezig met een stand. Op deze manier hopen we dat ook jonge archeologen kennismaken met en geïnteresseerd raken in het werk van de AWN. Gezien de grote interesse voor de stand is dat ook gelukt!

Post a comment