There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

behandeling nieuwe erfgoedwet in de Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag 8 december was het debat  in de Eerste Kamer over de Erfgoedwet. De AWN brieven aan de Kamerleden (zie in de nieuws afdeling) hebben tot een aantal vragen geleid. Met name mevr. Gerkens (SP) heeft zich sterk gemaakt voor een aantal in onze eerste brief aangegeven punten. Haar vragen hebben in ieder geval geleid tot een toezegging tot monitoring van de uitvoering van de wet. Gevolg is in ieder geval dat de AWN duidelijk in beeld is als belangenbehartiger. Ook het archeologiefonds en Dalfsen kwamen uiteraard ter sprake.

De Minister heeft gemeld dat ze in goed overleg met de AWN is en dat verder voort wil zetten. Er zal dus nu zeker verder gepraat worden over de AMvB en metaaldetectie. De AWN zal zich hard maken om in de toegezegde monitoring voor ons belangrijke aandachtpunten te krijgen.

De eerste positieve stappen zijn dus genomen, maar we zijn er nog niet!

In de bijlage de woordelijke verslaglegging van het debat, met voor de AWN relevante passages in geel.

Post a comment