Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek

Op 2 april is in het Gemeentehuis van Lisse (Zuid-Holland) de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek gelanceerd door de burgemeester van Lisse, mevr. L. Spruit, in aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen, gemeenten en de AWN. In deze digitale atlas zijn de cultuurhistorische sporen van de Duin- en Bollenstreek op de kaart gezet. De atlas is tot stand gekomen op initiatief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en de Agrarische Natuur- en Lanschapsvereniging (ANLV). De atlas is bereikbaar via www.cultuurhistorieduinenbollenstreek.nl. De atlas is zodanig opgezet dat iedereen mutaties kan toevoegen, al worden deze wel eerst gecontroleerd. Tijdens de aansluitende bijeenkomst is met de CHG vertegenwoordigers afgesproken dat onderzocht wordt in hoeverre de AWN een rol kan spelen in het vullen van de atlas met gegevens van het archeologische erfgoed van het gebied. (Tekst en foto: Paul Flos).

Post a comment