De kracht van vrijwilligers

Voor gemeenten kan samenwerken met vrijwilligers veel voordelen bieden bij hun archeologiebeleid. Om gemeenten op die mogelijkheden te wijzen en hen daarbij te helpen heeft de RCE daar een handreiking uitgebracht. Die handreiking is in opdracht van de RCE door de AWN geschreven. Auteurs zijn Tonnie van de Rijdt (AWN-voorzitter) en Channa Cohen Stuart (lid van de werkgroep Belangenbehartiging). Ook voor AWN-ers en andere vrijwilligers is die handreiking nuttig. Zij kunnen die gebruiken bij hun contacten met gemeenten en er ook zelf hun voordeel mee doen De handreiking is te downloaden van de RCE website. Voor link: http://archeologieinnederland.nl/de-kracht-van-vrijwilligers

Plaats een reactie