There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Eerste Archeohotspot is open

Op 10 december is de eerste ArcheoHotspot feestelijk van start gegaan. Het is de hotspot in het Allard
Pearson Museum Amsterdam. Met deze opening loopt het project ruim voor op de planning, wat
illustratief is voor de alom positieve reacties op deze vorm van publieksarcheologie. Wim Hupperetz,
directeur van het Allard Pearson Museum, memoreerde dat in zijn toelichting op het project. Die brede
belangstelling was ook te zien door het grote aantal aanwezigen bij deze opening.
Een ArcheoHotspot is een combinatie van een Archeolab, een ArcheoCommunity en een
ArcheoScope. In het ArcheoLab kunt je als bezoeker archeologen aan het werk zien en zelf
meehelpen met het wassen en sorteren van vondsten. De ArcheoCommunity verbindt via social media
verschillende ArcheoHotspots, archeologen en materiaalspecialisten met elkaar. De ArcheoScope is
een interactieve kaart waarop de bezoeker kan zien waar archeologische vondsten zijn gedaan of
waar momenteel onderzoek gaande is. De AWN en Erfgoed Brabant zijn naast het Allard Pearson
Museum partners in dit project en Wim Hupperetz dankte hen voor hun rol en steun.
Een van mogelijkheden van de ArcheoCommunity is een skype-verbinding met een opgraving.
Tijdens de opening was dat, bij gebrek aan een lopende opgraving, niet mogelijk en in plaats daarvan
gaf stadarcheoloog Jerry Gawronski via een filmpje uitleg over een die week afgesloten opgraving in
Amsterdam. In de toekomst gaat dit live gebeuren en kunnen ook vragen worden gesteld.
Archeoloog Leo Verhart hield de openingsrede. Hij benadrukte het belang van publieke betrokkenheid
bij archeologie. Hij verwees naar de Engelse studie ‘Heritage Counts 2014’. Die studie laat zien welke
voordelen erfgoed heeft voor individuen, de samenleving en de economie. Met als opvallende
uitkomst dat deelname aan erfgoed op individueel niveau veel bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling,
welbevinden en gezondheid. De impact op welbevinden is zelfs groter dan voor deelname aan sport.
Leo Verhart leidde daarna een vrolijke archeologiequiz met ‘helm op en helm af’. De winnaar was
Henk Hegeman, lid van het AWN hoofdbestuur. Aan hem de eer het lint ter opening van de eerste
hotspot door te knippen.
De twee volgende ArcheoHotspots worden ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Er hebben zich al veel
nieuwe gegadigden gemeld, waarbij verschillende AWN-afdelingen betrokken zijn.
Vrijwilligers zullen een onmisbare schakel vormen bij het realiseren van de ArcheoHotspots. Dat is
voor ons als AWN een uitdaging en tevens een kans nieuwe vrijwilligers aan te trekken en aan ons te
binden. Die uitdaging moeten we nu volop oppakken. Wie daar meer over wil weten kan contact
opnemen met
Tonnie van de Rijdt, algemeen voorzitter, vdrijdt@iae.nl

Post a comment