Heidag voor Hoofdbestuur AWN in Houten

Afgelopen zaterdag 31 oktober was het HB te gast in de prachtige werkruimte van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ (www.archeologiehouten.nl) in het Oude Station van Houten om een heidag te houden over de toekomst van de AWN. Onder leiding van onze landelijk voorzitter Tonnie van de Rijdt werd het functioneren van het HB geanalyseerd, verbeteringen voorgesteld en actiepunten opgesteld. Daarna stond het overleg in het teken van de langere termijn door het schetsen van een stip op de horizon en het stellen van doelen die we willen bereiken als AWN. De resultaten van deze dag worden hierna separaat besproken met de afdelingsbesturen.
Uiteindelijk doel is tweeledig: voor de kortere termijn wordt het bestaande beleidsplan nog een jaar verlengd. Hiermee hebben we tijd gecreëerd om wat langer stil te kunnen staan bij het, samen met de afdelingen, opstellen van een nieuw beleidsplan voor de langere termijn.

 

 

Post a comment