Middeleeuwse nederzetting in Tilburg

Uit: Archeologie Online (13-08-2015)

In de Tilburgse wijk Jeruzalem zijn sporen van een Middeleeuwse nederzetting gevonden. Het gaat om een stuk bouwgrond van vijftig bij honderd meter aan de Caspar Houbenstraat.

Amateurarcheoloog

De oplettende amateurarcheoloog Frans van Neunen vond 12e- of 13e-eeuwse restanten op het bouwterrein. Na de vondst werd het archeologisch onderzoek en adviesbureau van de Universiteit van Amsterdam ingeschakeld. De houten palen die er ooit stonden zijn weggerot. Het hout heeft een verkleuring in het zand achtergelaten waardoor de archeologen een beeld krijgen van de nederzetting.

Eerdere opgraving

In 2010 werd er een nederzetting in Tilburg gevonden die uit de achtste eeuw dateert. Door deze vondst moest de aanname dat Tilburg in de loop van de twaalfde eeuw is ontstaan bijgesteld worden.

Tilburg

In het Liber Aureus uit 1191 komt de naam Tilburg voor het eerst voor. Het gaat om een overgeschreven document uit 709 dat opgemaakt zou zijn in Tilburg.
archeologieinnederland.nl/
nu.nl/binnenland/
wikipedia.org/

Post a comment