There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Verstoring door agrarische grondgebruik moet beter worden onderbouwd

De Raad van State heeft een voor archeologie belangrijke uitspraak gedaan. De gemeente Peel en Maas heeft ten onrechte de uitkomsten van een verstoringsonderzoek op een aantal percelen, toegepast op niet onderzochte percelen. Het uitgevoerde onderzoek was daar ontoereikend voor.

In diezelfde uitspraak stelt de RvS dat de onderzoeksvrije omvang in gebieden met een archeologische waarde niet zonder goede onderbouwing verruimd mag worden van 100 m² tot 250 m². Lees het persbericht

Post a comment