Woede om uitruiming graven (Delft)

De Protestantse Gemeente Delft mag onder de Nieuwe Kerk een kelder bouwen van 550 m2. Daarvoor moeten 2100 graven worden geruimd. Archeologen en oudheidkundigen vechten de vergunning aan. De kelder komt deels binnen en voor een gedeelte buiten de Nieuwe Kerk te liggen. De PGD wil er een zogenoemde faciliteitenkelder realiseren, compleet met een toiletgroep en een garderobe, om bijeenkomsten te houden.

Vergunningverlening
De Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) hebben bij de voorzieningenrechter in Den Haag een zaak aangespannen tegen de vergunningverlening. Vrijdag is daar uitspraak over.

Volgens Bram van den Band, woordvoerder van OWD en AWN, wil de PGD maximaal 300.000 euro betalen voor het ruimen en onderzoeken van de skeletten. ,,Volgens de wet moet de verstoorder betalen. Maar drie ton is veel te laag. Archeologie Delft, de gemeentelijke archeologische dienst, heeft hierover negatief advies uitgebracht. Het college heeft dit naast zich neergelegd.”

Verdwijnen
Tijdens de behandeling van de zaak voor de voorzieningenrechter bleek dat het bij het ruimen van graven gaat om 800 graven onder de Nieuwe Kerk en buiten de kerk om 1300. Van den Band: Van de graven binnen de kerk wordt 10 tot 20 procent onderzocht, dat zijn er 80 tot 160. De rest, 1940 tot 2020 skeletten  zal niet worden gedocumenteerd en geruimd. De resten verdwijnen in een massagraf. Dat mag niet. De graven, tot 500 jaar oud,  hebben een hoge archeologishe waarde.”

Het college laat via een woordvoerder weten dat de drie ton niet klopt. ,,Het budget voor archeologische onderzoek voor de te bouwen kelders is 700.000 euro en dit is toereikend voor het uitvoeren conform de vergunningseisen. Hogere kosten voor archeologie kan de PGD niet dragen. Totdat de rechter uitspraak doet, onthoudt de gemeente zich van verder commentaar.”

Bron: AD 8 juli 2015

Plaats een reactie