[rev_slider gaea]

Archeologische opgravingen op bedrijvenpark Medel

De voorbereidingen voor de uitbreiding van Bedrijvenpark Medel zijn in volle gang. Het bedrijvenpark wordt de komende jaren uitgebreid met ca. 80 ha en geschikt gemaakt voor bedrijven die grote kavels nodig hebben. De voorbereidingen betreffen onder andere archeologische opgravingen. De opgravingen starten in november van dit jaar en duren tot uiterlijk november 2017.

 

De wetgeving bepaalt dat er voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden eerst archeologisch onderzoek gedaan moet worden om te kijken of er mogelijk waardevolle vindplaatsen in de grond zitten. Dit bleek inderdaad het geval tijdens het vooronderzoek dat eerder is uitgevoerd. Er zijn maar liefst negen vindplaatsen ontdekt, waarvan er nu vier worden opgegraven.

 

Van Steentijd tot Middeleeuwen

Door de omvang van het gebied  bestaat de zeldzame kans om gehele vindplaatsen in één keer te onderzoeken en ook nog eens in samenhang met elkaar. Uit vooronderzoek is gebleken dat vrijwel alle (pre)historische tijdvakken uit onze geschiedenis hun sporen in het gebied hebben achter gelaten. Zeer bijzonder is het onderzoek naar een Steentijddorp, dat tot een van oudste vindplaatsen in de regio behoort. Zelden is er de kans om een vindplaats van deze orde uit de Steentijd op zo grote schaal te onderzoeken. Dit onderzoek verschaft naar verwachting nieuwe inzichten over de overgang van de mens als jager-verzamelaar naar boer. Bijzonder ook is dat bovenop en naast deze vindplaats een intact dorp uit de Bronstijd is ontdekt. Daarnaast zullen een dorp en grafveld uit de IJzertijd en Romeinse periode en een groot deel van een Middeleeuws dorp worden opgegraven.

 

De opgravingen

Vanaf 31 oktober gaan de opgravingen gefaseerd van start.  Maar liefst vijf archeologische bedrijven (ADC, Archol, BAAC, RAAP, VUhbs) en wetenschappers gaan, verdeeld over de verschillende vindplaatsen, onderzoek doen. Zij worden hierbij geassisteerd door tientallen vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN), Beoefenaars Archeologie Tiel en Omstreken (BATO), Oudheidkamer Tiel en de Historisch Kring Kesteren en omgeving (HKKO). Ook de provincie Gelderland is, als eigenaar van alle gedane vondsten, nauw betrokken bij de onderzoeken.

De archeologische bedrijven zijn van plan de voortgang van het werk via een facebookpagina bij te houden. Ook zullen er, mede afhankelijk van de bevindingen, open dagen worden georganiseerd waarop belangstellenden een kijkje kunnen nemen bij de opgravingen.  De opgravingen duren tot uiterlijk 1 november 2017.

Comment(1)

  1. s.snip says:

    Ik heb intresse wat er gevonden word in medel 2 verbaas over de grote diepte waar de onderzoeken plaaats vinden
    is het mogelijk het werk te bezoeken en ook info te krijgen over de woon spoeren uit het verre verleden
    m/v/g Simon Snip

Post a comment