There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

AWN reageert op ontwerpbesluiten Omgevingswet

Archeologische monumentenzorg wordt straks geregeld via de Omgevingswet. De invulling daarvan is vastgelegd in een aantal afzonderlijke ontwerpbesluiten. Op deze ontwerpbesluiten kon via internetconsultatie worden gereageerd. Dat hebben we gedaan en we hebben opnieuw benadrukt dat we inhoudelijke kaders missen voor de archeologische monumentenzorg.
Lees meer: reactie-awn-amvbs-omgevingswet

Plaats een reactie