[rev_slider gaea]

AWN veldwerkweken in Duitsland

Het is opnieuw gelukt archeologen in het buitenland bereid te vinden om AWN-vrijwilligers op hun opgraving in te zetten. Het gaat deze keer opnieuw om veldwerkweken in Duitsland:

Een opgraving in Midden-Duitsland
Rheinland-Westfalen ontwikkelt tussen de Stad Euskirchen en Weilerswist een groot industriegebied van 205 ha. Bij vooronderzoek zijn daar verscheidene vondstplaatsen uit de prehistorie en de romeinse tijd ontdekt. Er zijn al twee nederzettingen uit de urnenveldtijd opgegraven en enkele romeinse graven. Komende zomer zal er een opgraving plaatsvinden met te verwachte sporen uit de urnenveldtijd en het neolithicum. Deze liggen in het noordwesten van het betreffende terrein, bekend onder de naam Prime Site Rhine Region.
Aan deze opgraving kan één groepje van 4 personen deelnemen gedurende week 35 2016.
De archeologen van Aussenstelle Nideggen van de LVR hebben een prima gebouw voor de AWN-ers gratis beschikbaar, met drie slaapkamers, woonkamer, badkamer en keuken.
Het is wel nodig dat een van de deelnemers zich redelijk kan redden in het Duits. Enige opgraafervaring en kennis daarvan wordt erg op prijs gesteld.

Een opgraving in Noord-Duitsland
Ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbek, heeft een opgraving plaats gevonden met sporen en vondsten uit de vroege tot en met de late middeleeuwen. Net buiten het opgegraven vlak liggen nog sporen van een woonhuis. De stenen kelder daarvan is in 2015 met behulp van 10 AWN-ers opgegraven. Nu zijn twee afvalkuilen aan de beurt en mogelijke verrassingen.. De archeologische dienst van Nieder-Sachsen, Aussenstelle Oldenburg, heeft geen geld om de restopgraving zelf te bekostigen. Om toch een goed beeld van de nog verborgen archeologische resten te krijgen wordt deze opgraving opnieuw grotendeels met vrijwilligers van de AWN uitgevoerd.
In week 28 tot en met week 31 (en 32) kunnen steeds drie of vier AWN-ers een week mee werken aan deze opgraving. We gaan uit van vier verschillende groepjes, maar als er leden zijn die meer dan een week willen opgraven, is dat misschien ook mogelijk! Hier kunnen dus 16 tot 20 AWN-ers terecht!
Het vorig jaar gebruikte eenvoudige hotel voldeed aan onze wensen.

Interesse in een steentijd-opgraving in België?
Het werk bij een steentijd-opgraving wijkt sterk af van een gewone opgraving. Als er leden zijn die dat interessant vinden, kunnen ze contact opnemen met Henk Rebel.

Meer informatie over de opgravingen, de voorwaarden en hoe aan te melden, is te vinden in de bijlage.

 

Post a comment