Bewijs gevonden voor het Anglo-Saksische klooster Lindisfarne

Lindisfarne Priory
Uit: Archeologie Online, 14-07-2016Gijs Leppers


Op dinsdag 5 juli 2016 heeft een amateurarcheoloog een ‘namestone’ gevonden bij een opgraving op het eiland Lindisfarne. Dit artefact, dat diende als grafsteen, werd vroeger met name gebruikt in de buurt van christelijke kloosters. De vondst bevestigt waarschijnlijk de locatie van het veelbesproken klooster op Lindisfarne.

Het klooster van Lindisfarne

Waar het klooster op Lindisfarne precies heeft gestaan was lange tijd onbekend. Wel staat vast dat Lindisfarne een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het vroege christendom in Engeland. De gevonden grafsteen stamt uit de 7de eeuw (ca. 635 na Christus) en wordt omschreven als een unieke vondst. Het klooster was op 8 juni 793 het eerste doelwit van de Vikingen, die Europa tot het eind van de 11de eeuw onveilig zouden maken. Dr. David Petts, van de Universiteit van Durham, zegt dat het onderzoeksteam met deze vondst grote sprongen heeft gemaakt in het achterhalen van de precieze locatie van het vroegere klooster.

Inscriptie op de grafsteen

De tekst op de grafsteen wordt momenteel onderzocht door experts. Veel is nog niet bekend, maar op de steen is een duidelijke inscriptie te zien: “frith”. Dit was een veelvoorkomende naam bij de Angelsaksen en hoogstwaarschijnlijk was dit ook (een gedeelte van) de naam van de monnik aan wie de steen toebehoorde. Naast de vondst van de grafsteen is er ook een munt uit de 8e eeuw gevonden.

Gevonden door amateurs

Opvallend is dat het hele project is gefinancierd door amateurs. Zeker 200 vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan de 25.000 pond die nodig was om de opgraving realiteit te maken. Ongeveer 60 van deze donateurs zijn ook actief geweest op locatie en hebben een fysieke inspanning geleverd. Het was geen teamleider of professional, maar een van deze amateurs die de grafsteen vond. Volgend jaar zomer gaan de onderzoekers verder met een uitgebreid archeologisch onderzoek op het eiland.

Bronnen:

bbc.com Lindisfarne monastery 

cbn.com Earliest Christian Monastery

historic-uk.com Lindisfarne

archaelogy.org News 

en.wikipedia.org Lindisfarne

Tom Whipple (6 juli 2016) ‘Crowdfunded dig discovers first signs of lost monastery’, The Times.

Post a comment