Bijzondere opgraving op de terp van Den Helder

Door Gerti De Koeijer

Ook in de Kop van Noord-Holland zijn er terpen. Het gebied dat nauw in contact met het water stond was een tijd veengebied en later waddengebied. In Den Helder is nog een “vluchtheuvel”. Naar de resten wordt momenteel onderzoek gedaan. De opgraving is een van de laatste mogelijkheden om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze terp.

Middeleeuwse terp
Het Torp, zoals de grootste Middeleeuwse terp van Noord-Holland heet, is in 1965 voor een klein deel archeologisch onderzocht. Het materiaal dat toen tijdens de opgraving werd gevonden, ligt in het provinciaal archeologisch depot van Noord Holland.

Een nieuw kans voor verder onderzoek van de terp doet zich voor. Een aantal jaren geleden is de sporthal die daar stond gesloopt, de nieuwbouwplannen staan klaar. Hoog tijd om het nu braakliggende stuk grond verder te onderzoeken en te graven naar de geschiedenis van Den Helder.

Middeleeuwse huizen
Archeologisch bureau ADC uit Amersfoort is gestart met het onderzoek. De eerste vondsten zijn gedaan. Er zijn resten van funderingen van Middeleeuwse huizen tevoorschijn gekomen, structuren van plaggen in rechte lijn, deze duiden op ophoging van de terp en kogelpotscherven.

bron: ArcheologieOnline

Post a comment