There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

De nieuwe Westerheem (april) is uit

In de nieuwe Westerheem (april) onder meer:

Zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijk ingrijpen: natuur en mens in de hoofdrol in de geschiedenis van de Friese Waddenkust.
Hoe een paar bijna vergeten kisten met vondstmateriaal in het archeologisch depot van Amsterdam leidden tot meer kennis over de geschiedenis van het ‘geweeze’ dorp Thamen.
Pispotten uit de 17e eeuw en hun verhaal: ‘Nu schreyt de bruyt, nochtans ick wedde, Sy sal weder lachen, als sy is te bedde’.
Lang is aangenomen dat in West-Friesland opgegraven penningen iets met armenzorg te maken hadden. Nader onderzoek ontrafelt echter steeds meer over herkomst en gebruik: belastingheffing.
Archeologisch onderzoek naar een Romeinse nederzetting in het achterland van Nijmegen: de eerste resultaten gepresenteerd.
Kaurischelpen uit een Merovingisch grafveld in Borgharen getuigen van internationale uitwisseling.

De nieuwe Westerheem is verkrijgbaar via de website.

 

Plaats een reactie