Gang naar Raad van State voor grafveld Nieuwe Kerk Delft

AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Oudheidkundige  Werkgemeenschap Delft (OWD) hebben vandaag beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Zo vechten zij samen de vergunning aan die de gemeente Delft heeft verleend voor de bouw van een evenementenkelder onder en direct naast de kerk.

De ondergrond van de kerk en naaste omgeving bevat een voor de geschiedenis van Delft uniek archief. Er liggen vele honderden Delftenaren begraven. Velen daarvan werden bijgezet voordat grote stadsbranden het papieren archief van Delft vrijwel geheel hebben vernietigd. Dit bodemarchief kan maar één keer gelezen worden. De omvang van het voorgestelde archeologisch onderzoek bij de aanleg van de ondergrondse evenementenhal is zo minimaal, dat het nauwelijks zinvol is. 80 % van de begraven mensen zal niet worden onderzocht. Herbegraven, zoals wel is gesteld, maakt later wetenschappelijk onderzoek niet meer mogelijk. AWN en OWD maken de vergelijking: “Alsof je uit een archief zonder selectie een aantal documenten kiest om te bewaren, van andere documenten alleen wat losse pagina’s en de rest laat vernietigen.”

In een eerder beroep bij de rechtbank Den Haag zijn de twee partijen in het ongelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat de gemeente bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de vergunningverlening heeft kunnen besluiten. “Naar onze mening zijn voor een zorgvuldige belangenafweging de feiten onvoldoende onderzocht en heeft er geen werkelijke belangenafweging plaatsgevonden,” zo verklaren beide verenigingen.

AWN en OWD stellen samen: “De gemeente heeft ons inziens haar besluit en het toestaan van een zo’n beperkte archeologisch onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het Programma van Eisen voor het archeologisch onderzoek is ver onder de maat. Alternatieven zijn niet echt onderzocht  en de gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid een tegemoetkoming te geven voor excessieve kosten. Daarom willen wij een uitspraak van de Raad van State.”

Met het beroep willen de AWN en OWD voorkomen dat dat archeologisch archief vrijwel ongelezen verloren gaat. Daarnaast gaat het hen ook om de wijze waarop de archeologische monumentenzorg wettelijk is geregeld. “Wij maken ons grote zorgen over de bescherming van ons archeologisch erfgoed wanneer zou blijken  dat gemeenten een ongeclausuleerde beleidsvrijheid hebben voor wat ze behouden en vernietigen van dat erfgoed, We vragen de hoogste bestuursrechters hier duidelijkheid over te geven.”

Post a comment