[rev_slider gaea]

Het AWN Hoofdbestuur zoekt een notulist

Notulist
Vind je het leuk om bij te dragen aan het behoud van ons Archeologisch erfgoed en er ook nog wat aan verdienen als je dat wil? Als notulist zorg je voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (8 keer per jaar), het Hoofdbestuur (4 keer per jaar), de Afgevaardigdendag en Algemene Ledenvergadering (beide 1 maal per jaar) en mogelijk incidenteel andere vergaderingen. De vergaderingen vinden. met uitzondering van de Ledenvergadering, in Amersfoort plaats.
Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. De functie van notulist is vanaf april 2016 vacant.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Fred van den Beemt (secretaris) email: secretaris@awn-archeologie.nl , tel 0592 345165 / 06 59231996
Ineke van de Scheur (huidige notulist) email:  inekevandescheur@hetnet.nl, 030-6373357
Tonnie van de Rijdt (landelijk voorzitter) email: vdrijdt@iae.nl, tel 040 2415910 / 06 23483818
www.awn-acheologie.nl

Aanmelden
Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je dit melden aan:
Tonnie van de Rijdt (landelijk voorzitter) email: vdrijdt@iae.nl, tel 040 2415910 / 06 23483818

Post a comment