There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Jaarverslag 2015 van de Erfgoedinspectie

Op 13 mei jl. is het Jaarverslag 2015 van de Erfgoedinspectie door minister Jet Bussemaker aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de werkzaamheden die de Erfgoedinspectie in 2015 uitvoerde. In 2017 wordt verslag uitgebracht over de gehele programmaperiode.

De Erfgoedinspectie doet dit in het kader van haar taak: toezicht houden op het behoud en beheer van de rijkscollectie, de rijksarchieven en archeologische monumenten. Verder bestrijdt de inspectie illegale handel in cultuurgoederen. De Erfgoedinspectie draagt zo bij aan het behoud van ons nationale erfgoed.

Het verslag is in digitale vorm uitgebracht U vindt het hier. Het is ook beschikbaar via de website van de Erfgoedinspectie: www.erfgoedinspectie.nl

Plaats een reactie