Lichting van de kogge uit de IJssel bij Kampen

Het 15e-eeuwse koggeschip in de IJssel bij Kampen is op woensdag 10 februari jl. succesvol gelicht. Dit heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt. De lichting van het schip, waar sinds de ontdekking ervan in 2012 hard aan is gewerkt, is gevolgd door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media die bijeen kwamen bij de Koggewerf in Kampen.

Wouter Waldus, projectleider en onderwaterarcheoloog namens de aannemerscombinatie Isalacogghe: “dat we de IJsselkogge in z’n geheel en in een keer konden lichten, is een fantastische prestatie van het hele team. Het wrak kan een symbool worden van onze rijke maritieme geschiedenis en ik verwacht dat veel mensen, jong en oud, zich zullen verwonderen en gaan genieten van het fascinerende verhaal van dit schip uit de Hanzetijd”.

Ben Broens, van Rijkswaterstaat: “Ik ben zeer trots dat het Rijkswaterstaat is gelukt de kogge op een zorgvuldige manier te lichten. Deze operatie had heel veel om het lijf en is bijna net zo indrukwekkend als het koggeschip zelf. De lichting van het 20 meter lange schip was complex, midden in de rivier, dichtbij de vaargeul. Ook omdat drie specialismen samen moesten komen: archeologisch onderzoek, duiken en bergen.” Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij rivierverruimingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de IJssel bij Kampen. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaartveiligheid negatief kunnen beïnvloeden.

Het schip gaat dinsdag 17 februari over water op transport naar Batavialand in Lelystad, waar onderzocht wordt of het geconserveerd kan worden. Naast het NieuwLand Erfgoedcentrum aan de Oostvaardersdijk is speciaal hiervoor een conserveringsstation met een natte en een droge ruimte gebouwd. Het schip wordt op woensdag 18 februari het gebouw binnen gehesen en met een sprinklerinstallatie direct weer nat gehouden. Allereerst wordt onderzocht of de staat van de IJsselkogge zodanig is dat deze – voorzichtig- kan worden gedroogd. Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zullen hierover gezamenlijk een besluit nemen. Dit onderzoek, uitgevoerd door Stichting Batavialand, duurt tot juni 2016. Conservering duurt vervolgens zo’n drie jaar. Het publiek kan de werkzaamheden in Lelystad volgen.

Het onderzoek en de lichting van de scheepswrakken is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door een multidisciplinair team van archeologen, duiktechnici en bergingsspecialisten, gebundeld in de Combinatie Isalacogghe.

bron: RCE

Post a comment