There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Nieuwe subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland

12 juli 2016

Komt jouw activiteit in aanmerking voor de subsidieregeling Zuid-Holland?

De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling geopend om een breed en divers publiek met archeologische activiteiten in aanraking te brengen zodat er meer draagvlak onder de bevolking kan ontstaan voor archeologie.

Subsidie kan worden verleend aan innovatieve en multidisciplinaire activiteiten voor een breed publiek. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een Archeogame voor wachtende kinderen in de supermarkt, een popup tentoonstelling met mooie vondsten in een druk bezocht tuincentrum of een archeologische opgraving waar je zelf ook de handen uit de mouwen mag steken. Dit kunnen ook projecten zijn die tijdens de Archeologiedagen op 14, 15 en 16 oktober plaatsvinden.

Dit zijn de belangrijkste punten uit de regeling:

  • Inwerkingtreding: de nieuwe regeling treedt per 1 juli 2016 in werking en loopt in principe door tot 31/12/2019.
  • Doel: u kunt een aanvraag indienen voor de cofinanciering van innovatieve en multidisciplinaire archeologische activiteiten voor een breed publiek. Doel van de subsidieregeling is om gezamenlijk het draagvlak voor archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te versterken door de archeologie beter beleefbaar te maken.
  • Aanvraag: vanaf vandaag kunt u een aanvraag indienen door gebruik te maken van bijgevoegde formulieren. U kunt uw concept aanvraag desgewenst mailen aan Linde Gispen en/of Joost Vorst, zodat zij met u kunnen meekijken of alle onderdelen goed zijn ingevuld. U kunt het ingevuld aanvraagformulier, format projectplan en format begroting per post sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Bureau Subsidies, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
  • Behandeling: de behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 13 weken, dus zorgt u ervoor dat uw aanvraag snel wordt ingediend! Aanvragen die nog in juli 2016 worden ingediend, ontvangen uiterlijk in oktober een besluit.
  • Start project: projecten 2016 dienen uiterlijk 31 december 2016 te starten. De uitvoering van het project mag over de jaargrens heengaan. Dit geeft u aan in het format begroting.
  • Betaling en verantwoording: u ontvangt na het besluit het gehele bedrag in 1x op uw rekening en hoeft na afloop geen officiële verantwoording in te dienen, omdat het om relatief kleine bijdragen gaat. Wel dient u -voor het geval u in de jaarlijkse steekproef valt- het gehele project vanaf het begin goed te documenteren, aandacht voor het project in de media te stimuleren en te documenteren, indien van toepassing bezoekersaantallen bij te houden en ook de waardering van de bezoekers op enige wijze te meten (bijvoorbeeld middels het neerleggen van een gastenboek of afnemen van een aantal interviews als dat mogelijk is).

Het aanvragen van de regeling kan hier.

Post a comment