Symposium “De dageraad van Holland, 1000-1300”

Afgelopen vrijdag vond de aftrap plaats van een 2e fase in het onderzoek naar de “Grafelijke Hoven” in Holland. Het is een vervolg op het eerder door vooral Tim de Ridder in 2014 geïnitieerde onderzoek waarin de bekende hoven nader werden geïnventariseerd. Het mondde toen uit in onze prachtige en nog steeds begeerde AWN Westerheemspecial 2014: “Graven in Holland” Inmiddels een collectors item.
De Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen financiert dit onderzoek, dat samen met de Universiteit Leiden wordt uitgezet. Het wordt deze keer op basis van de inventarisatie uit 2014 een meer interdisciplinaire aanpak.
De opkomst was verassend hoog, meer dan 340 aanmeldingen. De zaal was afgeladen vol, zie bijgaande impressie.
Ik heb veel AWN’ers kunnen verwelkomen, ook mijn AWN Magazines en de exemplaren  van Archeologie in Nederland en ander promotiemateriaal was snel op.
Deze onderzoeksopgave vooral betaald door de Provincies, ook Noord-Holland sluit zich aan en Vlaardingen, zal nog veel stof doen opwaaien. Vooral volgend jaar 2018, het herdenkingsjaar van “De dageraad van Holland.
Bijna duizend jaar geleden, op 29 juli 1018 versloeg graaf Dirk III van Holland bij Vlaardingen een ridderleger van de Duitse keizer. Ons landschap, onze steden, onze grenzen en ook de naam Holland stammen uit die tijd.


Henk Hegeman

Post a comment