UPDATE : Aanwijzingen voor Romeins badhuis in Cuijk

UPDATE:  Er is nu (eind oktober 2017) meer onderzoek gedaan. Voor een update, zie onderaan.

=================================================================

Bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk (Noord-Brabant) zijn op vrijdag 13 oktober sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan naar de sporen en de betekenis ervan. Mocht het inderdaad om een Romeins badhuis gaan, dan gaat het waarschijnlijk om een badhuis uit de eerste eeuw.

Hoge verwachtingen

Wethouder archeologie Rob Poel: “De verwachtingen van het archeologische onderzoek in de Grotestraat waren al hoog gespannen. Met deze eerste berichten over de mogelijke vondst van het Romeinse badhuis, stijgen die verwachtingen naar een hoogtepunt. Cuijk is bekend om haar rijke Romeinse verleden en ik hoop dat deze bijzondere ontdekking hier nog een belangrijke extra dimensie aan toe gaat voegen, zowel op nationaal als internationaal niveau.”

Beschermende maatregelen

De gemeente Cuijk onderzoekt op dit moment hoe zij op de meest zorgvuldige manier om kan gaan met de gevonden sporen en het verdere onderzoek daarnaar. In ieder geval zijn er maatregelen genomen om het zoekgebied en de vondst te beschermen. De opgraving is hierdoor niet toegankelijk en niet zichtbaar. De werkzaamheden in de Grotestraat, waar in het kader van een herinrichting o.a. wordt gewerkt aan de riolering, zijn vrijdag tijdelijk stil gelegd, maar worden maandag hervat.

Meer informatie

In de loop van volgende week (week 42) is er naar verwachting meer duidelijkheid te geven over de aangetroffen sporen. Meer informatie over het rijke Romeinse verleden van Cuijk, is te vinden in o.a. museum Ceuclum en op de website www.buitenmuseumcuijk.nl.

=================================================================

UPDATE – UPDATE – UPDATE – UPDATE- UPDATE – UPDATE – UPDATE – UPDATE

 

NIEUWE VONDSTEN UIT ROMEINDE TIJD IN GROTESTRAAT CUIJK

Verder archeologisch onderzoek in Grotestraat noodzakelijk

Cuijk, 20 oktober 2017 – Vorige week werden bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk (Noord-Brabant) sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. Gedurende de afgelopen week is nader onderzoek gedaan naar deze sporen en de betekenis ervan. Ook zijn nieuwe vondsten gedaan, zoals resten van een Romeins beeld en brokstukken van muurschilderingen. Deze vondsten duiden nog steeds op de aanwezigheid van een Romeins badhuis uit de eerste eeuw.

Badhuis
Op basis van de vondsten die de afgelopen anderhalve week in de Grotestraat zijn gedaan, gecombineerd met eerdere vondsten op dezelfde locatie in de jaren ’70, kan volgens de archeologen nu al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld dat Cuijk inderdaad een Romeins badhuis heeft gehad. Nadeel is dat de vondsten die in de jaren ‘70 zijn gedaan nooit goed zijn uitgewerkt. In tegenstelling tot tegenwoordig was er in die tijd geen wettelijke verplichting om dergelijke vondsten nader te onderzoeken. De archeologen vermoeden nu dat de opgravingen in de jaren ‘70 van het Romeinse badhuis zijn geweest. De recente vondsten bevestigen dit. Wethouder archeologie Rob Poel: “Na de opgravingen van deze week lijkt het steeds duidelijker te worden dat Cuijk in de Romeinse periode een belangrijke vestigingsplaats is geweest. Geduld is in deze een schone zaak. Er zal nog meer werk moeten worden verricht om meer te weten te komen over onze Romeinse geschiedenis en de schatten van het verleden zorgvuldig te kunnen opgraven.

 

Overkluizing
Tijdens de opgravingen in de afgelopen week is veel Romeinse bouwmateriaal gevonden. Bij een deel daarvan lijkt het te gaan om een zogenaamde “overkluizing”, vlakbij het oude Romeinse badhuis. Dat badhuis lijkt nu gelegen te hebben in de nabijheid van de huidige opgravingslocatie, waar in de jaren ’70 archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Een overkluizing is een kleine koepel, die door de Romeinen over een rioleringsgreppel werd geplaatst. Het Romeinse bouwmateriaal heeft volgens de archeologen een zeer goede kwaliteit, wat erop zou kunnen duiden dat Cuijk in de Romeinse tijd een stad met een zekere status moet zijn geweest. Mogelijk vond de lokale Romeinse middenstand in Cuijk dat de afvoer van het badhuis te veel stankoverlast veroorzaakte en werd deze daarop van bovenaf dichtgemaakt met een overkluizing.

Aardewerk, muurschilderingen en beeld
Naast restanten van de overkluizing, hebben de archeologen grote hoeveelheden luxe aardewerk gevonden, waaronder rijkelijk versierde stukken terra sigillata (Romeins aardewerk). Ook zijn resten van Romeinse muurschilderingen opgegraven. De vochtige omstandigheden in de bodem hebben ervoor gezorgd dat deze resten relatief goed behouden zijn gebleven. Behalve in de Romeinse villa in Voerendaal, zijn dergelijke brokstukken van muurschilderingen nooit eerder in Nederland aangetroffen. De gevonden brokstukken zijn dusdanig kwetsbaar en uniek, dat alleen een gespecialiseerd onderzoeker deze kan schoonmaken en nader onderzoeken. Zo’n specialist moet nog worden ingeschakeld. Fotomateriaal hiervan wordt op korte termijn verwacht. Verder zijn er ook resten gevonden van een Romeins beeld gevonden. Het brokstuk is circa 40 centimeter hoog en toont de plooien van een Romeinse toga.

Spitsgracht
Een andere opmerkelijke vondst is de ontdekking van een zogenaamde “spitsgracht”. Een spitsgracht is een gracht rondom een militair complex; in dit geval rondom het Romeins castellum van Cuijk. Deze spitsgracht is uit de derde eeuw en loopt dwars door de eerder ontdekte Romeinse weg uit de eerste eeuw. Dit deel van de Romeinse weg was in de derde eeuw dus niet meer in gebruik. Mogelijk betekent dit dat de loop van de Romeinse weg door de Grotestraat zoals die tot nu steeds werd gezien toch anders was. Volgens de archeologen zou het kunnen zijn dat in de derde eeuw de gegoede burgerij van Ceuclum was weggetrokken en dat daarop het bestaande castellum werd uitgebreid.

Meer informatie

Zodra er meer bekend wordt over de opgravingslocatie in de Grotestraat komt de gemeente Cuijk daarmee natuurlijk naar buiten. Meer informatie over het rijke Romeinse verleden van Cuijk vindt u onder andere op www.museumceuclum.nl en op www.buitenmuseumcuijk.nl.

Plaats een reactie