There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Afgevaardigdendag 2017

Op 11 november vond de jaarlijkse Afgevaardigdendag van de AWN plaats. Wederom was de RCE bereidt om hun hoofdkantoor in Amersfoort aan te bieden als locatie voor deze dag, waarbij de afgevaardigden van de afdelingen samen met het hoofdbestuur discussiëren over het functioneren van de AWN. Centraal stonden dit jaar de organisatiestructuur van de AWN en belangbehartiging.

De heer Jos Bazelmans, Hoofd van de afdeling Archeologie van het RCE sprak bij de start van het programma de aanwezigen leden van het hoofdbestuur en afdelingen toe met een welkom. Hij wees o.a. op de diverse mogelijkheden die de website van de RCE biedt voor de vrijwilliger in de archeologie. Tot slot stond hij stil bij de belangrijke functie van de AWN binnen de archeologische belangenbehartiging en wees op de essentiële rol die de voorzitter van de AWN, mevrouw Tonnie van de Rijdt, hierbij vervult. Hij dankte haar voor al het werk dat ze afgelopen jaren voor de archeologie in Nederland heeft betekent.

De ochtend stond in het teken van de AWN-vereniging structuur. In kleine groepen werd gediscussieerd of en hoe dit beter kon worden opgezet. Het hoofdbestuur verwerkt de komende tijd de resultaten van deze discussie tot een samenhangende geheel en presenteert het tijdens de aanstaande jaarvergadering.

In de middag presenteerde afdelingen, na een inleiding door Paul van Wijk (voorzitter van de werkgroep belangenbehartiging), voorbeelden van hoe ze belangenbehartiging hebben opgezet binnen de afdeling. Op deze manier kunnen afdelingen van elkaar leren en ook het hoofdbestuur heeft voldoende ‘take aways’ voor de toekomst van de vereniging.

Post a comment